Paraules velles, paraules noves (128) / Leo Giménez

0
83

 

Paraules, formes i accepcions en valencià que no eren normatives i ara sí que ho són, o no eren preferents i ara sí que ho són, o poden ser-ho.

 

Incorporacions a la normativa del valencià en els últims anys

 

Ajardinar

 

El verb ajardinar significa ‘convertir un terreny en un jardí’, ‘adornar amb jardins’. Té el sinònim enjardinar. “Ajardinarem la part de davant del xalet”.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha registrat la forma verbal ajardinar en el Diccionari normatiu valencià. Han emprat este vocable Manuel Sanchis Guarner, Josep l’Escrivà, Enric Roncero, Antoni López Quiles, Jordi Colomina i Vicent Gabarda, entre altres, com testimoniava el Corpus Informatitzat del Valencià.

 Caramel·lo

La veu caramel·lo denomina la ‘llepolia de formes diverses, elaborada amb sucre fos i aromatitzat o mesclat amb diverses essències o altres ingredients’. “Un caramel·lo de menta, de llima”, “Un caramel·lo  de café amb llet”; ‘pasta obtinguda de la cocció del sucre d’un color ros fosc’, “Va cobrir el motle amb caramel·lo”. Té el sinònim caramel.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha registrat el nom i forma caramel·lo en el Diccionari normatiu valencià. El tenen arreplegat també el Diccionari català-valencià-balear, el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià, el Diccionari general, de Ferrer Pastor i el Diccionari de la llengua valenciana, de la RACV.

 

Han emprat el vocable caramel·lo Àngel Calpe, Joaquim Martí Mestre i Josep Lacreu, entre altres, com informa el Corpus Informatitzat del Valencià.

 

 

Estropejar

El verb estropejar significa ‘fer malbé, desbaratar’; “De tant de jugar amb els botons, el xiquet m’ha estropejat el televisor”, “L’aixeta s’ha estropejat”. Té el sinònim estropellar.

     L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha registrat el verb estropejar en el Diccionari normatiu valencià. El tenen arreplegat també el Diccionari català-valencià-balear, el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià, el Diccionari general, de Ferrer Pastor i el Diccionari de la llengua valenciana, de la RACV.

 

Han emprat el vocable estropejar José Escrig, Josep Mascarell, Enric Valor, Emili Casanova i Maurici Belmonte, entre altres, com informa el Corpus Informatitzat del Valencià.

 

 

 

 Registrar

El verb registrar té unes quantes accepcions. Significa ‘inscriure en un registre’, ‘fer constar per escrit’, ‘gravar’, però també ‘regirar, escorcollar, examinar un lloc per a buscar una cosa’, “Han registrat la casa del cavaller d’enfront en busca dels diners desapareguts dels seus negocis bruts”.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha recollit el verb registrar en el Diccionari normatiu valencià. El tenen arreplegat també el Diccionari català-valencià-balear i el Diccionari de la llengua valenciana, de la RACV.

Han emprat registrar en el sentit de ‘buscar alguna cosa, escorcollar, regirar’ Joan Borja, Juli Alandes, Josep Millo, Francesc Bodí, Joan Borja i Joan Olivares, entre altres, com informa el Corpus Informatitzat del Valencià.

Registre

El vocable registre té diversos significats. És ‘acció de registrar’, ‘anotació feta quan es registra’, ‘quadern a on alguna cosa es registra’, ‘varietat funcional d’una llengua’, “El registre col·loquial és el nervi d’una llengua”. Però també té el sentit ‘busca feta per a trobar alguna cosa’, ‘escorcoll’, ‘regirament’. “La Guàrdia Civil ja ha fet registre en la casa d’eixa gent traficant”

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha registrat el nom registre, també com a ‘busca d’alguna cosa’  en el Diccionari normatiu valencià. El tenen arreplegat també, en eixe sentit, el Diccionari català-valencià-balear, el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià i el Diccionari de la llengua valenciana, de la RACV.

 

Han emprat el vocable registre Elvira Andrés, Manel Joan Arinyó, Enric Climent, Laura Ballester i Josep Millo, entre altres, com informa el Corpus Informatitzat del Valencià.

 

 Leo Giménez / Lingüista