El regidor d’Esports d’Alzira replica que el club Trencaones ha de «complir amb l’ordenança municipal»

0
280

I abonar el deute que té amb l’Ajuntament de 69.000 euros

 

El departament d’Esports de l’Ajuntament d’Alzira, desitja informar l’opinió pública que el Club Trencaones ha de complir amb l’ordenança municipal que regula l’ús del preu públic de la piscina coberta, i pagar igual que tots els usuaris de la piscina.

 

Fernando Pascual, regidor d’Esports, manifesta que l’Ajuntament ha mantingut una postura ferma quant al compliment de les normatives locals que regeixen l’ús de les instal·lacio de la piscina municipal coberta. L’ordenança municipal del preu públic estableix clarament els drets i responsabilitats dels usuaris de la piscina coberta, i és deure de l’Ajuntament garantir que es complisquen.

 

“En l’actualitat el deute del club Trencaones, amb l’ajuntament, ascendeix a més de 69.000 euros. Des del Departament d’Esports s’insta el diàleg, l’esport de la natació no pot veure’s minvat per un mal enteniment dels dirigents del Club de Natació, en la interpretació de l’ordenança municipal. La defensa dels interessos de tots els ciutadans és una obligació que ningú pot evitar”.

 

El Club ha intentat eludir el pagament mitjançant l’inici d’acciones legals penals artificials contra el tècnic del departament d’esports, l’Alcalde i el regidor d’Esports, y han sigut arxivades en dues ocasiones per resolucions judicials. Les resolucions  judicials desestimen la querella presentada pel Club Trencaones i recolzen, si cap encara més, la postura de l’Ajuntament d’Alzira.

 

L’Ajuntament d’Alzira reafirma el seu compromís amb la transparència i el compliment de la normativa local en benefici de tots els ciutadans. Així mateix, convida al Club Trencaones i als seus socis a acatar les decisions judicials i col·laborar en la correcta aplicació de l’ordenança municipal en l’ús de la piscina coberta.

 

En vista de la situació actual, l’Ajuntament d’Alzira, reconeix la importància d’establir vies de diàleg per al benefici dels esportistes de la natació. El Club Trencaones és un dels més destacats de la nostra Comunitat Valenciana i, per tant, és fonamental deixar de costat les opinions que estan al marge de l’esport i buscar acords legals en relació al pagament del deute.

 

Des de l’àrea d’Esports, reconeixem la rellevància del Club Trencaones i valorem la seua contribució al desenvolupament de la natació en la nostra localitat. Per tant, entenem la importància de trobar solucions viables que permeten conciliar els interessos del club i el compliment de les obligacions establides en l’ordenança municipal.

 

En aquest sentit considerem necessari entaular un diàleg constructiu. És el nostre desig arribar a acords legals que beneficien tant als esportistes com a la ciutadania en general. La resolució del deute pendent és un aspecte crucial per a garantir l’estabilitat i el desenvolupament continu de les activitats esportives.

 

Des del departament d’Esports, ens comprometem a escoltar i considerar les propostes que presente el Club Trencaones. Junts, podem trobar solucions que permeten superar aquesta situació i enfortir el vincle entre el club i l’ajuntament.

 

Pascual, responsable polític de l’àrea de l’esport local, considera que és una responsabilitat de totes dues parts actuar amb responsabilitat i bona voluntat, prioritzant el benestar dels esportistes. “Estem convençuts que, a través del diàleg, podrem trobar una solució que beneficie a tots”.