Alzira obri expedient a Aigües de València per les «deficiències» en la neteja i manteniment dels embornals

0
529

L’Ajuntament d’Alzira ha incoat un expedient a l’empresa Aigües de València, que té adjudicat el manteniment del clavegueram de la ciutat amb una possible sanció de 60.000 euros.

El regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual, manifestà en l’últim ple de la corporació que «després de reiterats requeriments i avaluacions exhaustives els técnics municipals han detectat deficiències en la neteja i manteniment dels embornals», fet que segons Pascual «podria concloure en la rescissió del contracte que l’Ajuntament manté amb l’empresa».

Infracció molt greu

Els serveis jurídics municipals han informat que es tracta d’una infracció «molt greu», donat que l’empresa «ha incomplit de manera reiterada les seues obligacions». Entre els incompliments detectats «es troben les deficiències en el manteniment de les infraestructures d’embornals i pous«, segons Pascual.

L’Ajuntament va requerir, per primera vegada a Aigües de València en el mes d’ocotubre mitjançant correus electrònics i com que en novembre no havien complit començà a fer els requeriments per escrit, requeriments que continuà realitzant-los, en gener, febrer i març. Ara les autoritats locals li han comunicat la decissió de l’últim plenari, celebrat el passat dimecres, i l’empresa disposarà de 15 dies per presentar les corresponents alegacions.

El responsable municipal del Departament de Serveis Urbans ha lamentat que al llarg d’esta primavera, època de pluges a la Comunitat Valenciana, «molts embornals estiguen taponats i ha incidit en que «els reiterats incompliments és motiu de rescissió de contracte».

Aigües de València és la firma a la que l’ajuntament d’Alzira adjudicà tant el servei de subministrament d’aigua potable com el sanejament de la xarxa d’aigües residuals.