La JEZ amonesta a l’Ajuntament de l’Alcúdia segons Compromís

0
70

 L’amonestació es deu a un incompliment de la Llei Electoral

Ordena retirar immediatament les insercions en les seues xarxes que vulneren la legalitat i que s’abstinguen d’accions similars en el procés electoral

 

A hores d’ara, 2 dies després, l’Ajuntament encara no ha donat compliment al requeriment de la Junta Electoral

 

L’article 50.2 de la Llei Electoral, LOREG, “prohibeix expressament qualsevol acte organitzat o finançat pels poders públics”, però que també s’ha de fer extensible a qualsevol tipus de publicitat, èxits, al·lusions o realitzacions posades de manifest per qualsevol canal habitual de comunicació, havent de vetllar els Ajuntaments, en tot moment, per mantenir el principi de neutralitat i amb una intensitat especial en el període electoral.

 

Davant l’allau d’anuncis efectuats en els últims dies en les xarxes i en els mitjans de comunicació, d’actuacions realitzades o a realitzar en el futur per l’Ajuntament de l’Alcúdia, Compromís va posar en coneixement d’aquests fets per si foren motiu d’incompliment.

 

Aquesta obligació de les administracions públiques és efectiva a partir del 4 d’abril, el dia que es van convocar les eleccions municipals, a partir del qual no es poden fer aquest tipus d’anuncis, per vulnerar el principi de neutralitat. Encara que a l’Alcúdia no sols no s’ha fet cas al compliment del principi de neutralitat sinó que s’ha intensificat de manera frenètica en les últimes setmanes.

 

La Junta Electoral en vista d’això, el passat dimarts 25 d’abril, acordà requerir a l’Ajuntament de l’Alcúdia perquè de manera immediata retire de la seua pàgina web totes les insercions denunciades, abstenint-se en el que resta de procés electoral d´accions similars.

 

A hores d’ara l’Ajuntament encara no ha procedit a donar compliment al requeriment de la Junta Electoral.