L’Alcúdia inicia la remodelació completa de la xarxa d’enllumenat públic

0
39

Es tracta de la major inversió de la darrera dècada, arribarem a totes les zones residencials i l’amortitzarem en menys de 5 anys” ha explicat l’Alcalde, Andreu Salom.


L’Ajuntament de l’Alcúdia ha adjudicat la primera fase de la reforma integral de l’enllumenat públic i té en licitació la segona, que s’adjudicarà en les pròximes setmanes. Entre les dos representaran una inversió que superarà els 400.000€.

La substitució de les lluminàries incloses en la primera fase s’iniciarà probablement dins d’aquest mes d’abril i implicarà el canvi de més de 800 faroles per altres de tecnologia LED amb potències d’entre 23 i 60 watts, la qual cosa suposarà una reducció de consum de 165.000kw/h cada any. La qualitat i la quantitat de llum es vorà sensiblement millorada després de l’estudi en profunditat de les necessitats que ha dirigit l’Àrea d’Energia del Consorci de la Ribera. L’actuació s’ha adjudicat per vora 240.000€, procedents íntegrament de recursos propis de l’Ajuntament.

En la segona fase, que es troba en fase de presentació d’ofertes fins el 19 d’abril, s’inclouen més de 600 faroles, que seran substituïdes per altres de tipus LED de potència semblant a les de la primera intervenció. L’estalvi estimat és fins i tot superior perquè afecten a elements que actualment tenen més consum i es preveu que supere els 190.000kw/h anuals. El contracte ha eixit a licitació per un preu màxim de 182.000€, a càrrec del Pla d’Inversions de la Diputació de València.

En conjunt es preveu que la factura en electricitat de l’Ajuntament es veja reduïda en més de 100.000€ cada any, per la qual cosa i d’acord amb les previsions més conservadores, en menys de 5 anys estarà amortitzada la inversió.

Les dos fases contemplen la substitució de faroles en totes les zones residencials de l’Alcúdia i de Montortal. Les noves llums tindran una temperatura de color de 3000º Kelvin, d’acord amb la normativa actual, la qual permet un índex de rendiment cromàtic superior i una millor percepció dels colors. Cal recordar també que totes les faroles de la població ja són eficients en quant a la dispersió de llum cap a l’atmosfera per la utilització de difusors amb els quals menys d’un 3% de la llum es dispersa cap amunt.

Andreu Salom ha subratllat que es tracta d’una inversióque culmina l’esforç realitzat al llarg de la legislatura en l’àmbit de l’enllumenat públic i que ha comportat, entre altres, la renovació de lluminàries i cablejat elèctric de l’avinguda d’Antonio Almela, amb un cost de 130.000€ per a 250 faroles”. També s’han modernitzat i canviat a LED totes les rondes utilitzades habitualment per els veïns i veïnes que per passejar de vesprada: Salvador Allende, Ronda d’Europa, República Argentina i el carril bici del Camí de Benimodo, amb inversions en l’entorn dels 50.000€”.

Ha recordat Salom que s’han renovat les llums de pràcticament tots els parcs i s’han substituït les instal·lacions en aquells punts on el deteriorament pel pas del temps les havia afectat, així com la majoria de quadres de control”. Per últim ha afegit quequeda per a la pròxima legislatura escometre la renovació de polígons industrials, en la qual ja estem treballant”.