Xúquer Viu celebra el Dia Mundial de l’Aigua amb «preocupació i esperança»

0
66

 

En el 20é aniversari de la seua fundació Xúquer Viu posa de manifest la seua tasca en la defensa del Xúquer 

 

Aquest 22 de març se celebra el Dia Mundial de l’Aigua. Les Nacions Unides ho fan amb el lema de “Accelerar el canvi” en el qual es constata que “els problemes que es troben al llarg del cicle de l’aigua estan soscavant el progrés en els principals conflictes planetaris: des de la salut fins a la fam, des de la igualtat de gènere fins als treballs, passant per l’educació, la indústria, els desastres naturals i la manca de pau.” 

 

En 2015, el món es va comprometre amb l’Objectiu 6 de Desenvolupament Sostenible (ODS) com a part de l’Agenda 2030: “Garantir la disponibilitat d’aigua, la gestió sostenible i el sanejament per a tothom”. Hui, a 7 anys del 2030, en que eixa promesa ha de fer-se realitat, ens trobem molt lluny d’aconseguir-ho.  

 

Per això Xúquer Viu vol mostrar la seua preocupació per l’estancament en la millora dels nostres rius, aqüífers i zones humides, com l’Albufera, com s’ha demostrat en el Pla Hidrològic recentment aprovat i que no servirà per acomplir la Directiva Marc de l’Aigua, que fixa el 2027 com l’any en el que hauria d’assolir-se el seu bon estat. 

 

La persistència de la sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental, els insuficients cabals ambientals, el transvasament al Vinalopó o la precarietat de l’Albufera deixen al Xúquer en una situació de deteriorament progressiu. De la mateixa manera, la falta de garanties de que es compense adequadament la pèrdua de cabals per la modernització de regadius, així com l’absència d’una avaluació global, són altres amenaces importants.  

 

La falta d’avanços substancials suposa una amenaça per al futur del Xúquer i de l’Albufera. S’ha cedit als interessos privatius, com els de la Manxa Oriental i els del Vinalopó, en detriment dels nostres recursos. Els escassos aspectes positius aconseguits respecte a l’anterior pla són clarament insuficients, en un context de canvi climàtic que afectarà notablement als recursos hídrics, i que no van a servir per frenar el deteriorament de les nostres masses d’aigua.  

 

El missatge d’esperança de Xúquer Viu en aquest Dia Mundial de l’Aigua, és que, tot, allò aconseguit durant aquests 20 anys per mitjà de les propostes i la mobilització social ha sigut molt important. Ha augmentat la sensibilitat de la societat i de moltes institucions cap a la necessitat de preservar el bon estat dels nostres rius, aqüífers i zones humides. Es va impedir en 2005 un transvasament des de Cortes de Pallàs cap a Alacant que haguera significat la mort definitiva del Xúquer. En 2010 es va frenar la intenció del Ministeri de destinar aigua cap al Vinalopó per a finalitats diferents de les agrícoles. En 2022 es va aconseguir paralitzar un transvasament del Xúquer cap a Almeria. S’ha posat en valor la importància dels cabals ambientals, que hui tenen tots els nostres rius, encara que insuficients. S’ha aconseguit que els estalvis de la modernització de regadius es destinen íntegrament a finalitats ambientals del Xúquer i l’Albufera i no per a la Manxa Oriental o el Vinalopó. La renaturalització i millora dels rius estan cada vegada més en el punt de mira de la Confederació, que hauria de disposar de més personal i pressupost per atendre totes les peticions que arriben. 

 

Malgrat tot, les pressions dels interessos privats, les incerteses del canvi climàtic i la falta de resolucions decidides i valentes per part de les administracions responsables, fan que Xúquer Viu afronte aquest Dia Mundial de l’Aigua amb preocupació, confiant en la pressió ciutadana i de les organitzacions ecologistes i socials per a la recuperació dels nostres paisatges d’aigua. 

 

El Dia Mundial de l’Aigua és una oportunitat única per unir-nos a favor de l’aigua i accelerar junts els avanços que són imprescindibles.