La rotonda proposada per Typsa en la CV-50 per ampliar el pont de Xàtiva

0
1688

El  Director General de l’Aigua, Manolo Aldeguer, s’ha compromés amb la FaavvAlzira a oferir-li a la Directora General d’Obres, Transport i Mobilitat el finançament per ampliar el barranc de La Casella on més ho necessita: a l’estretament provocat pel pont de Xàtiva pel qual circula el transit Carcaixent-València.

 

El Director General de l’Aigua de la Generalitat Valenciana, comparteix el criteri de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de que per resoldre problemes d’inundabilitat, hi ha que facilitar el pas dels cabdals pels barrancs  actuant de baix cap a dalt per tal d’evitar les inundacions provocades per les retencions de les aigües; ja que de no fer-ho així, per evitar-les sols queda el remei pal·liatiu de construir tancs de tempestes.

 

Arran de la publicació al BOE de la partida finalista a la GV, de 5MM per ampliar el barranc de La Casella, la FaavvAlzira, treballa aplanant el camí per solucionar les inundacions a Alzira, fent gestions amb les  administracions amb competències, CHJ, DGOTMGV, DGAGV i ajuntaments d’Alzira i Carcaixent per tal de que la partida finalista dels PGE2023 s’aprofite enguany sense perjudicar el transit.

 

Com que CHJ té prevista l’actuació des del pont de Xàtiva fins el Xúquer, i el Parlament consigna 5MM a la GV per ampliar el barranc de La Casella, lògicament, si qui provoca les inundacions és l’estretament del pont, i essent de competència GV, l’enllaç CV-50 amb l’avinguda de Carcaixent, l’actuació de la GV ha de ser redissenyar l’enllaç per disposar  de l’espai per ampliant el barranc.

 

Aquesta actuació està prevista per la CHJ amb el codi 17 “Adequació de la capacitat hidràulica del barranc de la Casella (Pont antiga CV-41)” (de competència GVA-Ajuntament), dins de la solució global a les inundacions de l’Estudi d’alternatives per reduir el risc d’inundacions a la Ribera.

 

Assolir el consens, entre diferents administracions implicades, amb competències pròpies, és laboriós.

 

Per complexa que semble la solució, mentre no es derogue la protecció al molí, per ampliar el barranc, l’única alternativa és guanyar-li l’espai de l’actual mota, pel  que la CV-50 hauria de mantindre la cota 21mts. Sols es coneix l’alternativa proposada per TYPSA d’eliminar el pas elevat de la CV-50, substituint-lo per una nova rotonda que ocuparia l’espai que queda dins del carril de desceleració per accedir a Alzira per Sant Judes.

Federació d’Assocacions de Veïns d’Alzira