La Ribera en Bici s’oposa a les centrals renovables projectades a la comarca

0
243

Per què ens oposem a les centrals de renovables?

L’argument principal de les macrocentrals d’energies renovables és l’emergència climàtica però això ve a ser una fal·làcia perquè el sector que més gasos d’efecte hivernacle emet no és l’elèctric, que ja està descarbonitzat en un 68% a Espanya (2021)1, sinó el transport, totalment depenent del petroli, que va suposar el 39% del consum final d’energia2, de manera que el més urgent i efectiu hui per al clima és reduir l’ús dels autos i fomentar l’anar a peu, en bici, el transport col·lectiu, limitar la velocitat màxima a 110 km/h o menys, consumir productes de proximitat, etc., tal i com recomana fins i tot l’Agència Internacional de l’Energia3.

I haurem de fer-ho ja, si realment volem evitar el desastre climàtic4, perquè els darrers informes dels científics del Panell Internacional del Canvi Climàtic i del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient5 calculen que sols ens queda esta dècada (8 anys) per a reduir a la meitat les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Si no ho fem, després es dispararan fenòmens retroalimentats com la fusió dels gels (enfosquiment de la superfície terrestre i major absorció d’energia solar), de la tundra (alliberament de metà, potent gas hivernacle), l’acidificació dels oceans (desabsorció de CO2), etc., que poden accelerar el calfament del clima de forma irreversible…

Per altra banda, no és de raó aplicar ‘solucions’ a un problema destruint-ne d’altres, tal i com ocorre en el cas de les macrocentrals fotovoltaiques, que es volen fer damunt de camps i monts, eliminant la vegetació que absorbix el CO2 (principal gas d’efecte hivernacle) i ajuda molt a frenar l’emergència climàtica.

A més les línies de transmissió de les 7 macrocentrals fotovoltaiques que es projecten a la Ribera amenacen amb formar una teranyina de cables per damunt del territori, afectant greument al paisatge i a les aus que encara poblen els nostres camps, riberes i barrancs; especialment si passen per damunt de les muntanyes, els rius, les fonts o els ullals.

En tot cas, abans d’autoritzar cap central, cal aplicar bé els criteris científics començant per l’estalvi i l’eficiència energètica, d’impacte ambiental zero i econòmic quasi també zero, a més de permetre estalviar molts diners a ciutadans, indústries i administració. El mateix IDAE té publicada la Guia de l’Energia6 on es donen recomanacions per a estalviar-ne i es calcula que, mantenint l’actual qualitat de vida, podem arribar a un estalvi entre el 20 i el 30% de l’energia que consumim. Cosa que coincidix amb el que déiem abans: fomentant l’anar a peu, en bici i en transport públic, consumint productes locals, reduint la velocitat, etc. podem estalviar moltíssima energia, que procedix majoritàriament del petroli, i per tant això ajudaria molt més que qualsevol altra mesura, incloses les macrocentrals fotovoltaiques, a solucionar l’emergència climàtica (i la crisi econòmica).

Després o paral·lelament a l’estalvi caldria instal·lar plaques solars, perquè al cap i a la fi el sol és l’única font d’energia primària que tenim autòctona i de sobra, els ecologistes sempre ho hem proposat. Però sense destruir-ne el territori, instal·lant-les sobre teulades, terrasses i sòls ja molt degradats, com autopistes, autovies, aparcaments (a França ja és obligatori), canals, etc. etc. La mateixa Directora General del IVACE ha afirmat que sols amb les cobertes podem instal·lar-ne uns 18.000 Mw fotovoltaics7, més que suficients per a autoabastir d’electricitat tota la CV, de manera que sobren les macrocentrals!

Amb l’objectiu d’afavorir els habitants del territori cal prioritzar sempre l’autoconsum particular i les comunitats energètiques, perquè als preus actuals de l’electricitat comercial les plaques solars s’amortitzen en uns 5 anys amb subvencions i sense elles en uns 10, i poden funcionar durant 30 o 40 anys, o més, aportant quasi gratuïtament l’electricitat. I l’Administració hauria de donar exemple instal·lant-ne en tots els edificis públics.

I quan s’hagen instal·lat totes les plaques solars possibles sobre sostres i sols degradats, aleshores, si encara fa falta alguna macrocentral, caldria fer-la amb criteris d’Agrivoltaica, és a dir, compatibilitzant-la amb els usos agrícoles del terreny perquè mantinga una cobertura verda aprofitable i que absorbisca el CO2.

Per tot això La Ribera en Bici-Ecologistes en Acció hem al·legat contra les 4 macrocentrals anteriors i les 3 actuals que volen fer a la nostra comarca, sol·licitant:

 1. Que no és consideren d’utilitat pública aquestes centrals fotovoltaiques, ja que obeïxen a criteris purament lucratius i els promotors invertixen no perquè facen falta sinó per a obtindre subvencions i beneficis.
 2. Que no s’autoritzen aquestes macrocentrals, ni les seues infraestructures d’evacuació, perquè no fa falta destrossar més camps ni monts a la CV, ja que podem autoabastir-nos d’energia solar amb les teulades, terrasses i sols ja degradats.
 3. Que, en canvi, s’informe més i millor a la ciutadania sobre els beneficis de l’estalvi, l’eficiència energètica i l’energia solar, de manera que es fomenten molt més l’estalvi, l’autoconsum i les comunitats energètiques.
 4. Que es prioritze i aplique aviat l’estalvi, l’eficiència i l’autoconsum solar en tots els edificis i activitats de l’Administració Pública, tals com escoles, instituts, universitats, politècnics, centres de salut, hospitals, estacions, poliesportius, etc. etc.

 

 1. www.ree.es/sites/default/files/publication/2022/03/downloadable/Avance_ISE_2021.pdf Al rebut elèctric es resumix al final.
 2. www.idae.es/informacion-y-publicaciones/estudios-informes-y-estadisticas
 3. https://www.lavanguardia.com/motor/20220425/8142516/10-recomendaciones-ahorrar-combustible-aie-nbs.html
 4. https://www.rtve.es/noticias/20210821/antonio-turiel-csic-aumento-tres-grados-espana-habitable-norte/2162483.shtml
 5. https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/el-mundo-debe-reducir-las-emisiones-76-anual-en-la
 6. www.idae.es/uploads/documentos/documentos_11046_Guia_Practica_Energia_3_Ed.rev_y_actualizada_A2011_01c2c901.pdf
 7. https://www.youtube.com/watch?v=Aq_RsHw8mQQ