El PP de Carcaixent critica la «inacció» de l’equip de govern davant la JLF

0
89

La soldiaritat de les comissions falleres front a la inacció de l’equip de govern

Han sigut el col.lectiu faller de Carcaixent amb les seues  respectives comissions, les que han posat de la seua part, amb una aportació dinerària directa, per a que la Junta Local Fallera puga fer front els pròxims mesos a totes les activitats i actes propis d’un poble tan faller com Carcaixent.

El fet de no tindre encara el conveni firmat entre Ajuntament i Junta Local Fallera de Carcaixent, feia impossible fer front als compromisos de gasto de la Junta amb els diferents proveïdors.

Ja l´exercici passat, la Junta Local Fallera de Carcaixent, va cobrar la subvenció municipal a octubre, 7 mesos després d´haver passat falles, la qual cosa va generar una situació casi insostenible per a Junta Local.

És inexplicable que a un poble amb una tradició fallera com la nostra, passen estes coses.

Així mateix, des de Populars de Carcaixent, el passat 12 de gener presentàvem proposta al Ple, per a que les comissions falleres pogueren subvencionar el monument com a gasto, cosa que no se està permetent enguany a Carcaixent, tal i com s´ha fet altres anys i com es fa a altres pobles fallers.

Entenem que el col.lectiu faller de Carcaixent mereix un molt millor tracte, així com la tradició fallera que avala al nostre poble.

 

Carolina Almiñana Lledó

Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular