El més important és protegir a la Murta / Agustin Pérez (Unides Podem)

0
122

La Murta. Fundació sí, Fundació no

Recentment hem escoltat a Alzira Ràdio un debat sobre La Murta que tractava de llançar llum sobre quin seria la millor manera de protegir aqueixa part del patrimoni municipal reconegut per tots els alzirenys com una de les senyals d’identitat de la ciutat (https://alziraradio.com/tenim-la-paraula/, emès el 10/gener/2023). Al llarg del programa escoltarem una aferrissada disputa entre el president de l’associació Amics de la Murta i el president del Consell Assessor del Paratge Natural de la Murta i de la Casella de l’Ajuntament d’Alzira, sobre si és necessari, o no, que la Murta tingui un Pla d’Ordenació de l’Ús Públic (PUP). Aprofitem per a subratllar que el PUP no és més que un pla d’Ordenació, i cal no oblidar que la Murta forma part d’un Paratge Natural Municipal (PNM) integrat en la Xarxa d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.

El PNM va ser incorporat fa ja quasi 20 anys a la Xarxa d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana (any 2004) i tant la normativa d’aplicació de 2011 com la de 2016 convenen en la necessitat de redactar un Pla d’Ordenació de l’Ús Públic d’aqueix espai natural.

El primer que crida l’atenció és que abans de les eleccions municipals de maig de 2019 aquest Pla estava ja redactat, no obstant això, estem a punt d’acabar la legislatura i el PUP segueix sense estar aprovat. Així que, per a poder opinar amb coneixement de causa, ens posarem a la feina i en llegirem les més de 200 pàgines del PUP i algunes de les notíciess que s’han vingut publicant sobre aquest tema. Hem de dir que els autors del PUP van fer en el seu moment un treball minuciós i rigorós que permetrà ordenar de manera racional l’ús d’aquest paratge posant en valor i protegint tots els elements patrimonials de la vall de la Murta: el patrimoni mediambiental, l’etnològic i l’arquitectònic. De nou emfatitzem que tan sols es tracta d’un pla per a ordenar l’ús, i les seues determinacions s’estableixen utilitzant una metodologia racional basada en evidències i elements objectius.

Durant els quasi 90 minuts de debat, el president de l’associació Amics de la Murta va reiterar dues idees que recolzava constantment en la seua interpretació de la voluntat dels que ell deia eren la societat civil:

  1. Al seu judici, i suposadament al de l’associació a la qual representa, no és necessari ordenar les activitats que es desenvolupen en la Murta.
  2. És necessari crear una Fundació que, amb caràcter executiu, es faci càrrec de la gestió d’aqueixa part del PNM, ergo … farà falta ordenar el qui, el com, el quan, el de quina manera, … s’utilitza la Murta i això ho ha de fer, indefectiblement segons ell, una Fundació. No hi ha possible gestió alternativa.

També va quedar clar, de les paraules del president de l’associació, qui pensava que havia de presidir aqueixa Fundació: l’Alcaldessa o l’Alcalde d’Alzira. Res va dir de com es constituiria el patronat de la Fundació, ni com es finançaria, ni a quin escrutini públic se sotmetria. Tampoc va aclarir com, una entitat aliena als poders públics, podria gestionar de manera executiva (va recalcar reiteradament això d’executiva) el bé patrimonial de titularitat pública que tindria encomanat protegir.

No obstant això, tots aqueixos aspectes, i molts més, estan perfectament detallats en el PUP: estudi dels usos compatibles amb el PNM; avaluació del seu impacte mediambiental i de l’afecció del patrimoni arquitectònic; estratègies d’implementació a 2, 5 i 10 anys; procediments d’avaluació del funcionament del PUP i de revisió de les seues determinacions; règim sancionador d’usos indeguts i d’usos abusius; mecanismes de generació i gestió de recursos financers, humans i materials; i un llarg etc. Tot això sota el paraigua d’una Ordenança Municipal que regularia l’ús d’un bé comú per part del poder públic competent que és, a més, titular d’aqueix bé patrimonial. En definitiva, no es tracta de prohibir que la gent entre en la Murta, en absolut, sinó d’escalonar les visites quan se superi un llindar (330 persones cada dues hores i mitja) que en els registres de visitants de 2010 a 2017 mai ha sigut superat. Es tracta de donar garanties de tota mena per a protegir el que és de tots els alzirenys d’avui i de tots els alzirenys de demà, i es tracta de fer-ho de manera participativa, comptant amb les aportacions del Consell Assessor i, com no, també amb les aportacions de l’associació Amics de la Murta, o qualsevol altra agrupació que tingui la finalitat de contribuir a protegir i posar en valor el paratge de la Murta.

Des del nostre punt de vista, és fonamental garantir que la pressió antròpica, la que exercim els visitants, no generarà, en cap moment de l’any, deterioració mediambiental del paratge en el seu sentit més ampli. Aquesta perspectiva no és molt diferent de la que va portar fins a la Murta als eremites que en el seu moment van poblar la vall (tan sols unes poques persones) o dels monjos que, posteriorment, van construir el monestir (també unes poques persones). Tots ells cercaven un recés de pau dins d’un entorn natural privilegiat que van tractar d’alterar mínimament. Creiem que això mateix ho cerquem molts de nosaltres ara: gaudir amb tranquil·litat dels entorns naturals, sense que la nostra presència els alteri gens ni mica i sense deixar petjades del nostre pas.

També, des del nostre punt de vista, creiem que el Pla d’Ordenació de l’Ús Públic de la Murta hauria d’aprovar-se com més prompte millor, si pot ser abans de les eleccions municipals del pròxim mes de maig. I després, que s’encarregui de gestionar el seu compliment una Fundació en la qual delegui l’Ajuntament o que s’encarregui de gestionar-lo el propi Ajuntament, a través de les regidories competents, és francament irrellevant. El més important i peremptori és protegir la Murta (això és el que fa el PUP) al temps que permetre que els ciutadans puguem gaudir-la sense menyscabar cap dels seus valors patrimonials (això també ho fa el PUP).

Agustín Pérez

Unides Podem Alzira