CCOO denuncia que la majoria dels llits de l’Hospital es troben «obsolets»

0
121

CCOO denuncia que  un dels factor de risc més important per a la salut del personal a l’Hospital de la Ribera son els llits hospitalaris, la majoria d´ells obsolets, vells i deteriorats.

 

La OIT reconeix com la lesió més comuna del personal que mobilitza pacients els trastorns múscul-esquelètics, a causa de l’esforç associat a la mobilització. En l’actualitat, quasi el 40% dels accidents laborals per sobreesforços es deuen a la manipulació manual de càrregues i a la mobilització de pacients, duta a terme especialment per personal zeladors, infermeria i TCAE

Els accidents per mobilització de pacients són una de les principals causes de sinistralitat laboral en el sector sanitari i soci-sanitari, dels períodes de baixa més prolongats i suposant majors costos respecte al total d’accidents laborals. Sent la falta de formació específica i dur a terme mobilitzacions sense l’ajuda d’equips de treball adequats els principals factors determinants de risc, especialment per al personal zelador.

Dins dels equips de treball que han de manejar aquests professionals amb més freqüència i de manera repetitiva al llarg de la seua jornada laboral, són els llits hospitalaris, que a l’hospital de la Ribera venen suposant des de fa anys un seriós problema de salut per a aquest personal , ja que la majoria d’ells no reuneixen les condicions optimes per al seu ús, per la seua antiguitat i deteriorament. Aquesta situació ve  arrastrant-se del temps de la gestió privada, de fet quan es va produir la reversió una de les deficiències que es van trobar era la falta de cadires de rodes i de llits hospitalaris, i els que havien estaven obsolets i vells com la majoria dels aparells tecnològics. La Conselleria, si be es cert que  des del 2018, ha invertit per a millorar les deficiències en infraestructures i aparells tecnològics que va trobar amb la reversió, no han fet el mateix amb els llits hospitalaris, ja que es van comprar alguns, però la majoria hui tenen més de 20 anys, una cosa incomprensible sent que aquestes a més de formar part del confort dels pacients mentre estan ingressats, són una de les eines de treball més utilitzades per a la mobilització i desplaçament dels mateixos.

Des de CCOO li hem demanat a la Gerència  que urgentment realitze les inversions necessaries per adquirir i renovar els llits hospitalaris, ja que en aquests moments molts  d’ells s’han convertit en eines de treball que estan posant en perill la salut dels treballadors i treballadores que han d’utilitzar-les, ja que son una de  les causes de la majoria de les lesiones múscul-esquelètiques que es produeixen al departament de la Ribera.

 

Secció sindical de CCOO Hospital de la Ribera

 

.