El deute de l’Alcúdia torna a crèixer per segon any consecutiu segons Compromís

0
113

 

Falta de transparència en les sentències judicials del sector 11 

 

Des de Compromís per l’Alcúdia observem amb preocupació el creixement de l’endeutament de l’Ajuntament que s’ha produït en els dos últims exercicis, després d’anys d’esforços per reduir un deute que era molt elevat. Aquestes dades formen part dels pressuposts per 2023 que es van aprovar la passada setmana i que van contar amb el vot negatiu de Compromís.

 

Segons els informes de l’interventor, en els últims dos anys, el capital viu del deute de l’Ajuntament passarà dels 4.049.117 euros, que representaven un 40’41% dels recursos ordinaris en 2021 a 6.918.866, que representen el 66’63% dels recursos ordinaris per a 2023. Un creixement del 71% en tan sols dos anys. Això sense comptar el nou préstec aprovat per al pròxim any de 490.604 euros per tal de fer front al 94% de les inversions previstes.

 

 

Capital viu

Ràtio d’endeutament

capital viu/recursos ordinaris

2021

4.049.117

40’41%

2022

5.176.584

53’76%

2023

6.918.866

66’63%

 

Entre interessos i amortització, passarem de 434.905 euros en el pressupost de 2022 a 564.975 en el de 2023, un 30% més.

 

Sentència judicial per urbanització del sector 11 i falta de transparència

 

Un dels motius de l’augment de l’endeutament de l’Ajuntament ha sigut les indemnitzacions per sentències judicials per les expropiacions de terrenys que es van efectuar en 2005, per mig d’un conveni, i que els propietaris van recórrer per incompliment. Finalment, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va desestimar en 2021 els recursos de l’Ajuntament i va fixar les indemnitzacions amb les que l’Ajuntament havia de fer front a la sentència, junt als seus interessos corresponents.

 

Encara que la sentència es coneixia des de finals de 2021, no va ser fins març de 2022 quan Compromís per l’Alcúdia va tindre coneixement d’aquest fet i de la indemnització corresponent que es va presentar com a “Inversions. Urbanització del sector 11” i no com a “Indemnitzacions per sentencia judicial” com hauria d’haver-se anomenat.

 

La indemnització i els interessos suposaven 1.029.000 euros de la modificació de crèdits de març per fer front a les sentències del sector 11. Que es van pressupostar amb un préstec de 637.623 euros i els altres 391.377 reduint el romanent de tresoreria que s’havia tingut en 2021.

 

En el pressupost per al pròxim any s’incorporen dos noves partides per fer front a noves indemnitzacions per les expropiacions del sector 11, altres 266.711 euros que cal sumar a la quantitat anterior. En total quasi 1.300.000 euros pel moment. Ja que no sabem si aquesta quantitat creixerà si es presenten noves reclamacions judicials.

 

El que resulta preocupant és l’absoluta falta d’explicacions i informació al poble de l’Alcúdia d’aquest tema, denotant una total falta de transparència. Transparència que ha sigut reclamada per Compromís reiteradament. Situacions com aquestes poden ocórrer però és imprescindible la informació a la ciutadania.