Velocitat màxima a 100 km/h / Opinió: Pedro Dominguez

0
460

I eliminar la subvenció de 20 ct/L

El petroli és un recurs limitat que s’esgota, hem sobrepassat ja el peak oil i cada any s’extrau menys, especialment dels jaciments barats i de major qualitat, de manera que va encarint-se (des d’abans de la guerra d’Ucraïna) i fins i tot comença a escassejar en alguns països el gasoil, la fracció més energètica i útil. Un decreixement real que contradiu i desestabilitza aquest sistema socioeconòmic, augmentant la inflació, la pobresa i els conflictes internacionals.

Per si això fora poc, estem en emergència climàtica, amb rècords de calor pertot arreu1 i el PNUMA i l’IPCC, organismes científics de l’ONU, en els últims informes conclouen que durant esta dècada hem de reduir el consum de combustibles fòssils almenys a la meitat2 si no volem que acceleren les temperatures globals i pugen +3ºC (convertint la Península en un desert3, amb dies de 60ºC), abocant-nos així a una situació irreversible per la fusió de l’Àrtic i la tundra, l’acidificació dels oceans, etc. I el petroli i el sector del transport són els qui més gasos d’efecte hivernacle llancen a l’atmosfera.

Per tant hi ha dues raons fonamentals per a reduir el consum de petroli i derivats, i en tal conjuntura resulta absurd subvencionar el consum d’aquest recurs limitat, que està esgotant-se i que origina la major part del calfament global. Tres raons, si afegim les guerres que les grans corporacions4 i els governs captius estan provocant pel domini dels recursos estratègics.

Per altra banda resulta que la majoria d’autos tenen motors que oferixen el màxim de rendiment i mínim consum per km entre els 60 i 80 km/h, desprès augmenta el consum de combustible perquè la resistència de l’aire creix parabòlicament amb la velocitat. Fins als 100 km/h l’augment del consum no és massa gran, però a partir d’ací l’augment és cada volta major, de manera que als 130 km/h, com solen circular ara els autos per autovies i autopistes, els motors consumixen un 30 o 40% més de combustible per als mateixos km recorreguts.

La cosa és tan òbvia que fins i tot la gens sospitosa de simpaties ecologistes Agència Internacional de l’Energia5 ja proposa, entre d’altres mesures, la reducció de la velocitat màxima de 120 a 110 km/h i calcula que açò suposaria un estalvi de 157 milions de barrils de petroli cada any i un estalvi de diners de 17.000 milions d’€/any als països industrialitzats, 2.300 a Espanya. I si la rebaixàrem a 100 km/h, l’estalvi de diners i la reducció de contaminació i impacte climàtic serien aproximadament el doble…

A més, amb la reducció de la velocitat màxima també es reduirien molt les morts i ferides greus dels accidents de trànsit perquè la destructivitat d’un xoc és directament proporcional a l’energia cinètica de l’auto i aquesta depén del quadrat de la velocitat, per tant a 130 km/h un accident és 69% més greu i mortal que el mateix accident a 100 km/h; recordem que cada any a Espanya hi ha uns 1.800 morts, milers de ferits greus i desenes de milers de morts per la contaminació; en total, els accidents de trànsit i la seua contaminació sumen ja una xifra de víctimes semblant a les que va provocar la maleïda Guerra Civil… Per tant la reducció dels accidents de trànsit és una altra raó vital per a baixar la velocitat màxima, i en són quatre raons ja, mentre que per a mantindre l’actual límit de velocitat sols hi ha una i feble: arribar un poc més prompte.

Òbviament, limitar la velocitat màxima als 100 km/h permetria estalviar molts milions de litres de combustible i de CO2, el principal gas d’efecte hivernacle; també permetria estalviar en autovies i autopistes més del 30% de les despeses de combustible, és a dir, uns 60 cèntims/litre; i reduiríem els accidents de trànsit més greus, amb morts i ferits, aproximadament en un 69%. Aleshores, per què no reduïxen la velocitat màxima els governs a 100 km/h? Per què no fan bones campanyes informatives per a minimitzar l’ús dels autos i per a fer la conducció més eficient? Per què no eliminen la subvenció dels combustibles que s’estan esgotant i són els principals responsables del desastre climàtic, dels accidents de trànsit i de moltes malalties que patim?

Doncs els governs de dretes no canvien ni solucionen res perquè són partidaris del consumisme i governen a favor de les grans companyies, no del clima ni de la gent. I els d’esquerres no s’atrevixen perquè perdrien vots amb unes mesures tan racionals com impopulars, impopulars perquè la propaganda de les grans companyies ha enganyat la majoria de a població fins a fer-la creure que la felicitat és consumir més i viatjar més i més ràpid, encara que açò ens coste la salut, la vida, el futur i la biodiversitat.

La pressió de la propaganda consumista és tan forta que ni tan sols els grups d’activistes més grans s’atrevixen a proposar açò, potser per no quedar «mal» davant de molts socis i simpatitzants. Recent tenim encara l’experiència de 2011, quan el preu del petroli es disparà i el govern espanyol va baixar la velocitat màxima de 120 a 110 km/h, mesura que va durar només uns pocs mesos, gràcies al linxament estúpid i salvatge de la dreta i dels grans mitjans de comunicació, pagats per les petrolieres i afins.

Vegeu si tenen influències les transnacionals que en la COP27, que es celebra ara a Egipte, la gran patrocinadora és The Coca-Cola Company, precisament la transnacional que més plàstic fabrica i llança al món, i una de les que més CO2 emet6. Ja podeu imaginar-vos què va a eixir de la 27ª COP…

Malgrat tot, la qüestió és ben simple: o canviem per les bones, aplicant ja mesures com eliminar subvencions als combustibles i reduir la velocitat màxima per a reduir a la meitat els combustibles fòssils durant estos huit anys, o canviarem per les males quan ja no hi haja volta enrere perquè el clima s’haja degradat irreversiblement, amb els fenòmens climàtics extrems disparats, i el petroli s’acabe tard però definitivament, el barat ja s’ha acabat.

L’esperança ara és que a les reivindicacions dels grups ecologistes s’han afegit els joves del Fridays For Future, els educadors del Teachers For Future, els científics del Scientist Rebellion, etc. I el pròxim 12 de novembre hi ha moltes manifestacions pel clima7, participem-hi!

Pedro Domínguez

1 La ONU valida el récord de temperatura de 38ºC en el Ártico…

2 El mundo debe reducir un 7’6% las emisiones de CO2 durante esta década para no superar los +1’5ºC.

3 Si la temperatura global aumenta 3ºC, en España sólo sería habitable la Cornisa Cantábrica.

4 The Corporation – La Corporación

5 https://www.iea.org/reports/playing-my-part     https://solomoto.es/se-plantea-reducir-la-velocidad-maxima-de-120-a-110-km-h-como-ahorro/

6 COP27: el cinismo toca techo…

7 Justícia climàtica i energètica ara: exigim acció!