XL Aniversari de l’enfonsament de la presa de Tous / Xavier Sierra

0
415
Xavier Sierra

 

El pas dels anys ens ha portat a commemorar este 20 octubre el que potser és l’episodi més dramàtic esdevingut la nostra comarca des de la guerra civil. Després del temps transcorregut es fa necessari efectuar una visió actual on el pas del temps ens permetrà apreciar aquesta catàstrofe des d’una perspectiva d’anàlisi més equànime que la realitzada en els moments posteriors a l’enfonsament de la presa.

 

A qualsevol analista o ciutadà interessat en el tema no té cap dubte sobre la magnitud de la catàstrofe. Magnitud per l’extensió i grandària de la zona afectada, pel volum de l’aigua abocada després de l’enfonsament de l’esmentada presa de Tous, la gran quantitat de danys econòmics i financers ocasionats per aquest esdeveniment, la important xifra de morts esdevinguda en l’esdevenir del succés, el nombre de persones afectades, etc. Tot això determina l’escala de l’esdeveniment i el situa com un fet molt rellevant quin, no tinc cap mena de dubte, quedarà en els anals de la història de la comarca i de tots els pobles damnificats per la pantanada de Tous.

 

Per a tots aquells que vam ser, molt al nostre pesar, protagonistes i afectats del mateix és la nostra responsabilitat deixar constància del succeït documentant, escrivint, recopilant imatges, etcètera que permeten les generacions posteriors comprendre i, amb això, prendre decisions respecte al futur de la comarca i el seu territori per a què de succeir-se altres esdeveniments similars els danys puguen ser els menors possibles. A partir la catàstrofe ja res ha sigut ni serà igual. Veiem com s’ha edificat una nova presa que, esperem, corregeix defectes greus i importants de l’anterior, la construcció de noves edificacions, carreteres, infraestructures, etcètera es realitza, o s’ha de realitzar, de manera que quan es produeixen els efectes d’inundacions no danyen ni a les persones, ni a aqueixes instal·lacions, ni a la fauna i flora que viuen i ens acompanyen en aquesta comarca estimada de la Ribera.

 

Es per això que des de que va succeir este esdeveniment i en anys posteriors s’ha anat veient i estudiant tot quant va esdevindre, l’impacte i danys i les possibles solucions aplicables per evitar o minimitzar el risc que suposa la infraestructura de la presa de Tous. Per això es necessari estar vigilants, demanar als nostres governants  que siguen diligents i que revisen actuacions que, en un futur o en el present, es realitzen  el territori que habitem.

 

Quant antecedeix permetrà que viure a la comarca ho siga amb seguretat i de manera adequada als estàndards actuals i futurs de la manera de vida de l’ésser humà. Les lliçons apreses la catàstrofe han de romandre en el temps com a guardianes d’un futur millor.

Xavier Sierra Parra