El cementeri de l’Alcúdia entre les principals inversions de la Diputació

0
92

El cementeri de l’Alcúdia entre les principals inversions d’un total de 800.000€ de la Diputació

El passat 30 de setembre es va publicar al Butlletí Oficial de la província de València la concessió d’ajudes del Pla d’Inversions de la Diputació de València per al bienni 2022-2023. Al poble de l’Alcúdia li ha sigut concedida una ajuda per un import total de 809.636,31 € que anirà destinada a sis actuacions.

  1. EXECUCIÓ D’UN MUR            DE CONTENCIÓ EN EL CAMÍ DE LA TORRETA DE MONTORTAL. 23.278,11€

Es vol realitzar un mur perimetral de contenció de terres, situat en el camí adjacent a la zona urbana de Montortal. A hores d’ara hi ha un talús de terra, on creix brossa i arbustos. La finalitat del mur es el de crear un entorn bonic delimitant la carretera. Es realitzarà una canal de recollida d’aigües que anirà perimetral al mur. Aquest mur es realitzarà amb peces prefabricades de formigó, ensamblades entre sí.

  1. REMODELACIÓ DE LA            PLAÇA DE L’ESGLÉSIA DE MONTORTAL AMB EXECUCIÓ DE RAMPA ACCESSIBLE 75.000 €.
  2. EXECUCIÓ DE PASSOS DE VIANANTS            ACCESSIBLES ZONA NORD (CARRERS MIGUEL HERNÁNDEZ, SANTIAGO DE LES, ANTONIO MACHADO, JOSEP RENAU, CARLES SALVADOR) I EN LA ZONA CENTRE DE L’ALCÚDIA (CARRERS SANT VICENT, REI EN JAUME, VERGE DELS DOLORS I GENERAL ALBERT). 217.443,20 euros.

Estes dos actuacions estan encaminades a la millora de l’accessibilitat i seguretat d’espais cèntrics de la població i entorns amb necessitats especials. En este cas, a la zona nord i centre de l’Alcúdia i a Montortal. D’acord amb el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de l’Alcúdia resulta necessari continuar efectuant operacions que milloren les condicions d’accessibilitat de la població, creant entorns més amables i segurs per als vianants.

  1. REFORMA DE L’EDIFICI DENOMINAT ‘ESPAI JOVE I ASSOCIACIONS’ SITUAT AL CARRER CALVO ACACIO. 182.000,00 € (amb el cofinançament de l’Ajuntament de l’Alcúdia, el pressupost de l’actuació ascendirà a 262.000 €).

Mitjançant un enfocament integral de la intervenció en l’edifici, habilitant i distribuint la part dreta i el primer pis per a diferents associacions de la població, es pretén resoldre tots els aspectes que milloren la conservació de l’immoble com són la reparació d’humitats, filtracions d’aigua i deteriorament del revestiment interior i exterior. Es duran a terme millores en la seguretat estructural, que implica la protecció contra incendis dels forjats de coberta. També hi haurà millores relatives a l’habitabilitat, incorporant els serveis necessaris i dotant l’edifici de sales i espais d’acord amb l’ús cultural i social previst.

Altre aspecte que millorarà serà l’accessibilitat, mitjançant l’eliminació de barreres arquitectòniques i la instal·lació d’un ascensor que comunica ambdues plantes. S’implementen tot tipus de mesures que milloren la seguretat d’utilització com és la creació d’una nova escala, regulació d’altura de baranes, vidres de seguretat, etc… i es concep una millora en la digitalització dels espais mitjançant la incorporació de panells informatius.

 

  1. ACTUACIONS EN EL   CEMENTERI MUNICIPAL: REFORMA DEL TANATORI MUNICIPAL I CONSTRUCCIÓ             DE SALA DE COMIATS CIVILS. 210.000,00 euros

L’actuació consisteix en la construcció d’una sala de comiats civils en el pati existent a un costat del tanatori, ja que en l’actualitat el poble de l’Alcúdia no disposa d’aquest servei, i alhora s’executarà una reforma el tanatori existent, consistent bàsicament en la seua ampliació i connexió a la sala de comiats a construir.

 

  1. REMODELACIÓ I ADEQUACIÓ DEL PARC DE LA LLIBERTAT. 101.915,00

Les obres del Parc de la Llibertat consisteixen en crear zones d’ombra mitjançant la plantació d’arbres, sobre tot en la zona mes propera a la Av. de la Llibertat, fer una senda harmoniosa per transitar pel seu interior en formigó vist d’una amplària no superior als dos metres, i que transcorrerà per dins del parc, on ens envoltaran els arbres en fer-se grans. Es col·locaran jardineres de pedra de mamposteria per col·locar plantes aromàtiques com romer, citronella…

També es posarà il·luminació led al seu interior, i mobiliari urbà consistent en bancs i papereres.