Alzira ultima el canal de denuncia antifrau ciutadana

0
133

El Pla antifrau alzireny es pot consultar a la web municipal

  •  

El Pla Antifrau servirà com a guia, per als treballadors i treballadores de l’Ajuntament, a qui se’ls dona indicacions sobre com previndre, detectar i establir mesures correctores per tal què els recursos financers no es malgasten.

 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alzira va aprovar el passat 4 de maig de 2022 el seu nou “Pla de Mesures antifrau per a la gestió de Fons Europeus”, amb el qual es pretén enfortir la integritat com a element substantiu de la Bona Governança i alinear així aquest Pla amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 16 de l’Agenda  2030,  que té com a finalitat aconseguir la construcció d’institucions  més sòlides i  inclusives.

 

En este sentit, l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez ha explicat que “la transparència és una de les línies d’actuació més importants en la política local. Per això amb l’ajuda de l’agència Valenciana antifrau s’ha elaborat este pla i s’han portat a terme sessions formatives per al personal municipal amb l’objectiu de detectar i previndre el frau i el mal us dels recursos en es contractacions”

 

A més cal recordar que la redacció d’aquest Pla és obligatòria per a totes aquelles entitats del sector públic que pretenguen ser beneficiàries dels fons europeus NextGenerationEU. Conté un conjunt de mesures que persegueixen definir les principals accions que han d’adoptar-se per tal d’evitar el mal ús o el frau en els recursos financers del Pla de Recuperació, Transició i Resiliència (PRTR).

 

Per a realitzar aquest document, l’Ajuntament d’Alzira ha rebut una subvenció de 7.260 euros de la Diputació de València i la Conselleria de Participació, Transparència i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana destinada al foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon govern. Amb esta quantia no sols s’ha pogut subvencionar la redacció del Pla, sinó que també s’han pogut realitzar 3 sessions de formació interna per als treballadors i treballadores de l’ajuntament, per tal que coneguen com funciona el pla i com aplicar les mesures pertinents en cada cas.

Per últim, també inclou la creació d’un canal públic de denúncies que s’ubicarà a la pàgina web de l’ajuntament per tal que aquelles persones que tinguen sospites o coneixement d’irregularitats, frau, corrupció, malversació, doble financiació o conflicte d’interessos al nostre consistori, puguen denunciar esta circumstància de forma totalment anònima. “La ciutadania podrà fer ús d’este canal per a poder assenyalar allò que no creu que siga transparent i que suposa un mal ús dels recursos públics” ha afegit l’alcalde.

 

El canal públic de denúncies estarà disponible a la web en breus en forma d’enllaç a la pàgina de denúncies de l’Agencia Valenciana d’Antifrau, la qual disposa d’un canal segur de participació electrònica que incorpora mecanismes que garanteixen la confidencialitat de totes les informacions i ofereix un espai de comunicació segur per a mantenir el contacte amb l’Agència i permetre la interacció entre aquesta i els denunciants de manera anònima.

 

Pots consultar el pla a la web municipal https://www.alzira.es/wp-content/uploads/2022/06/220606_PLA-MESURES-ANTIFRAU-FE.pdf