La Federació veïnal i la nova executiva del PSPV d’Alzira aborden la problemàtica de les inundacions

0
163

Representants de la Federació de les Associacions de Veïns d’Alzira es reuniren anit amb la nova Secretaria de l’executiva local del PSPV-PSOE, Gemma Alòs, per tal de ficar-la al corrent de les gestions efectuades des de la Federació amb representants del partit a les diferents administracions amb l’objectiu de que la partida finalista, per resoldre la problemàtica d’inundabilitat de la ciutat, aparega als PGE2023.
Gemma Alòs, estigué receptiva a la informació aportada per la FaavvAlzira
coincidint en la urgència d’ampliar el barranc de La Casella per a que no provoque inundacions als barris, i mostrant la seua preocupació per que la solució que s’adopte no tinga que sacrificar la comunicació del barri de Materna amb la resta de la població.
Des de la FaavvAlzira, li hem palesat que les gestions efectuades, tant amb Carles Arqués, secretari comarcal del PSPV, com amb els grups parlamentaris del Congreso, el Senado i les Corts, van en la línia de defensar la posició unànime aprovada per la Corporació en acord plenari. Molt concreta: «Contemplar i assignar a la Confederación Hidrográfica del Júcar la partida finalista de vint-i-sis milions d’euros als propers PGE per l’execució de les solucions estimades per TYPSA». «Remodelació de l’enllaç de la CV-41 amb la CV-50, a nivell de la cota 21, per disposar de l’espai de l’actual mota de protecció».
La solució estimada per TYPSA per la remodelació de l’enllaç de la CV-50 amb
la CV-41 consisteix en la construcció d’una glorieta a nivell de la cota 21, per fer la funció de l’actual mota: conduir els cabdals de barranc de la Casella impedint que inunden la ciutat. Aquesta glorieta estaria ubicada al cercle que dibuixa l’actual carril de deceleració per accedir des de la CV-50 a la plaça de Sant Judes.
Una vegada executada la glorieta, i el nou pont, amb la llum necessària per
desaiguar els 480mts3/seg, s’enderrocaria l’actual. Sense limitar l’accés a Materna en cap moment.
És l’única proposta tècnica que coneix la FaavvAlzira. També se li ha recordat a
Gemma Alòs, que està pendent de debatre’s al Plenari, si algun regidor ho demana, la proposta d’efectuar un estudi de solucions alternatives a l’actual enllaç, amb el que, en fer-se públic, la ciutadania podria participar triant quina és la seua solució i la millor ubicació preferida per a la glorieta.
Gemma Alòs s’ha compromés en demanar informació de les gestions efectuades
pels esmentats òrgans del PSPV i continuar coordinant-se amb la Federació.