Paraules velles, paraules noves (120) / Leo Giménez

0
111

 

Paraules, formes i accepcions en valencià que no eren normatives i ara sí que ho són, o no eren preferents i ara sí que ho són, o poden ser-ho.

 

Incorporacions a la normativa del valencià en els últims anys.

 

Acollonant

L’adjectiu acollonant significa ‘que acollona’, ‘que impressiona profundament’, “Els efectes especials de la pel·lícula són acollonants”, “La visió de l’incendi  feia un efecte acollonant”. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha registrat l’adjectiu acollonant en el Diccionari normatiu valencià. Procedix del verb acollonar, que significa ‘acovardir, intimidar, acoquinar’, “Les seues amenaces el van acollonar”, “Pareix molt valent, però s’acollona de seguida”. També hi ha la variant formal més antiga acollonir, amb el mateix significat. Han emprat el vocable acollonant José Escrig, Lluís R. Flores, Josep Àngel Mas, Vicent Sanhermelando, Lourdes Bohigues, Felip Gumbau, Josep Bertomeu, Lluís Miret, Lluís Gallent i Josep Lluís Pitarch, com informa el Corpus Informatitzat del Valencià.

 

Acollonament

L’‘acció o efecte d’acollonar’ és acollonament, “L’acollonament quan véiem acostar-se el foc va ser general en el poble”. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha registrat el substantiu acollonament en el Diccionari normatiu valencià.

 

Acontenyiment

El vocable acontenyiment significa ‘allò que s’esdevé, que aconteny, allò que ocorre’, “Un acontenyiment inesperat”, “Les olimpíades són acontenyiments d’importància mundial”, ‘fet considerat extraordinari o molt important en la vida d’una persona, d’una col·lectivitat, de la humanitat’, “El reportatge inclou els acontenyiments més notables del segle XX”.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha registrat l’adjectiu acontenyiment en el Diccionari normatiu valencià. També el registra el Diccionari català-valencià-balear.

 

En entredit

L’expressió en entredit significa ‘dubte sobre l’honor, la veracitat o la qualitat d’algú o d’alguna cosa”, “Les declaracions del ministre posen en entredit la voluntat negociadora del Govern”.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua inclou l’expressió  en entredit en el Diccionari normatiu valencià.

Han emprat esta locució Joan Fuster, Manuel Sanchis Guarner, Toni Mollà, Silvestre Vilaplana, Xulio Ricardo Trigo, Joan Pla, Enric Sòria, Brauli Montoya, Joaquim Martí Mestre, Josep-Àngel Mas, Clara Giner i Santi Vallés, entre molts altres, com consta en el Corpus Informatitzat del Valencià.

 

Sospalma

La veu sospalma és, com sopalma, ‘cavitat poc fonda coberta per una roca que sobreïx’, ‘vessant de muntanya, costera’. En el llenguatge agrari, és ‘part inferior d’un marge’.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha registrat la forma sospalma en el Diccionari normatiu valencià.

Han emprat el vocable sospalma Francesc Martínez i Martínez, Vicent J. Escartí, Francesc X. Llorca, i Emili Casanova, com mostra el Corpus Informatitzat del Valencià.

Leo Giménez / Lingüista