LA UNIÓ preveu 3 tres milions de tones de cítrics altra campanya per davall de la mitjana

0
128
Veu fonamental que es realitzen campanyes de promoció dels nostres
cítrics davant la reculada del consum i les exportacions
  LA UNIÓ de Llauradors assenyala que estem a les portes de la quarta
campanya consecutiva de cítrics amb una collita per davall de la
mitjana
LA UNIÓ de Llauradors preveu un aforament de collita de cítrics de nou baix i lleugerament superior als 3 milions de tones, la qual cosa seria ja la quarta campanya consecutiva per davall de la mitjana de les últimes.
  Les dades de LA UNIÓ revelen un descens productiu tant en taronges com
en mandarines, encara que en aquestes últimes seria molt lleuger en
part pel gran creixement que es donarà en la Clemenules, varietat
estrela a la província de Castelló, on després d’una acusada caiguda
productiva del 38% en la passada campanya per a aquesta s’espera un
xicotet increment del 10%.
  Aquest minvament de la capacitat productora es deu a diversos factors
com el canvi climàtic amb la concatenació de diverses inclemències
meteorològiques a la fi de l’hivern i primavera d’enguany, el baix
aprofitament comercial a causa de les plagues, al fet que una part
important de la superfície siguen arbres vells amb menor rendiment i
finalment també a l’abandó creixent de camps de cultiu per la baixa
rendibilitat dels últims anys. Totes aquestes circumstàncies i
l’increment desmesurat dels costos de producció (electricitat,
fertilitzants, gasoil, mà d’obra, tractaments contra plagues, etc.,)
provoquen una descapitalització progressiva dels llauradors durant els
últims exercicis citrícoles.
  Els països de l’hemisferi nord també es preveu que tinguen com
nosaltres una menor producció, circumstància que hauria d’influir en
què el mercat no s’afone en estar molt regulat, sempre que el consum i
la demanda siguen normals. En aquest sentit, LA UNIÓ exigeix
responsabilitat als operadors comercials i a la gran distribució a
l’hora d’oferir un preu just perquè el subministrament estarà molt
ajustat per la collita tan baixa.
  L’organització agrària veu fonamental que es realitzen campanyes de
promoció dels nostres cítrics davant la reculada del consum i les
exportacions durant els últims anys. Per això ha sol·licitat ja en
reiterades ocasions al Ministeri d’Agricultura que efectue campanyes de
promoció, tant en l’àmbit de la Unió Europea com en països tercers,
a fi de canviar la tendència actual. Mentrestant, la Generalitat
Valenciana deuria també impulsar i secundar únicament campanyes de
promoció per als cítrics valencians i evitar la temptació de
publicitar amb diners públics valencians cítrics d’altres zones.
  La interprofessional Intercitrus segueix sense donar mostres d’estar
preparada per a afrontar aquesta promoció i per això el Govern
d’Espanya ha de fer un pas avant i realitzar-les com una de les
solucions per a tindre un sector fort i rendible. «Demanem al Ministeri
d’Agricultura que active de manera eficaç Intercitrus o li retire
l’acreditació per no complir amb les seues funcions bàsiques, ja que
des que en 2018 va començar a ressuscitar se’l coneix més per les
seues desavinences entre les diferents comunitats autònomes, pels seus
embolics interns i vetos que provoquen no avançar, donant una imatge
d’incapacitat permanent amb difícil solució i que fa que arrossegament
el seu cadàver campanya rere campanya», indica Carles Peris, secretari
general de LA UNIÓ.
  LA UNIÓ es mantindrà vigilant així mateix aquesta campanya perquè
es complisca el tractament de fred en les importacions de cítrics
procedents de Sud-àfrica i resta de països tercers i treballarà
perquè el mateix s’estenga també a les mandarines com ja es va
establir per a les taronges.