Les brigades del SEPE han netejat ja 11 barrancs i 24 camins a Alzira

0
259
Treballadors del SEPE netejant el camí dels Pescadors

Continuen els treballs de les brigades del SEPE als camins i barrancs d’Alzira

 

Els 56 membres de les Brigades del Servei Públic d’ocupació Estatal treballen des del passat 20 de juny en les tasques per a la Millora del desenvolupament Rural a Alzira.

 

Fins a hui, s’han fet tasques de manteniment en camins i barrancs que s’assenyalen a continuació:

Pel que fa als camins, s’ha treballat en els següents:

 • De La Gossera
 • de la Ribera
 • Barrablet
 • Fondos
 • De La Patà
 • Solana de la Murta
 • Umbria de la Murta
 • Eixabegò
 • Materna
 • Pescadors
 • Prosper
 • Puchol
 • San Bernabeu
 • Tia Pepa
 • Carretera Cabanyes
 • Camí Vell Benicull
 • Vell de Corbera
 • Jardí Solani
 • Hort de Mengual
 • Berca
 • Vell d’Alberic
 • Hort de Sandalio
 • Forqueta
 • Valletes de Bru

D’altra banda s’han fet tasques en els barrancs:

 • Falzia
 • Barsella
 • Murta
 • Fosc
 • Rumbau
 • San Bernardo
 • Velasco
 • Barrablet
 • Estrelles
 • Respirall
 • Eixabegó

 

Els treballs continuaran fins a meitat del mes de setembre, i la previsió és abordar altres zones de la ciutat. Cal tindre en compte que existeixen limitacions pel que fa a les zones, ja que ens trobem amb barrancs que actualment porten aigua o en els que l’Ajuntament no pot intervindre pel fet de ser competència directa de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, com és el cas del Barranc de Tora. Esta setmana es continuarà treballant en La Barraca d’Aigües Vives i La Garrofera, així com en les taques de sega als camins que envolten el polígon de El Pla la resta de l’horta”.

 

El regidor de Medi Ambient, Pep Carreres, ha explicat que, “amb els membres de les brigades podem abastir estes tasques de manteniment per tal de netejar i conservar el nostre terme i al mateix temps es generen llocs de treball en el sector primari, que en estiu té una gran part de treballadors aturats i disponibles per a poder fer este manteniment”

 

Els Plans Especials d’Ocupació en Zones Rurals Deprimides portats a terme pel SEPE tenen com a objectiu el desenvolupament del medi rural, la conservació i desenvolupament patrimonial forestal i el medi ambient, o la creació i millora d’infraestructures, amb la finalitat de millorar l’activitat agrària i la qualitat de vida dels ciutadans.