Especialistes alerten dels efectes nocius que la calor provoca en els medicaments

0
179

Pèrdua de propietats o potenciació dels efectes

 

  • Una correcta conservació i transport, i rebutjar el medicament en cas que presenten un aspecte anormal, són algunes de les recomanacions

 

  • Alguns medicaments com els antidiabètics, els diürètics o antiinflamatoris poden accentuar els efectes de les altes temperatures

 

Alzira (09.08.22). Especialistes del Departament de Salut de la Ribera alerten que una incorrecta conservació dels medicaments a l’estiu, pot provocar importants problemes de salut en l’organisme en veure’s alterades les característiques de qualitat i eficàcia dels fàrmacs.

 

Tenint en compte les altes temperatures que solen aconseguir-se en estos mesos, els experts adverteixen de la necessitat de dur a terme una correcta utilització dels fàrmacs, amb especial atenció a aquells medicaments que han de conservar-se en fred o han d’utilitzar-se tan prompte s’hagen tret de la nevera.

 

Segons els farmacèutics d’Atenció Primària del Departament de Salut de la Ribera, Miguel Murcia i Rocío Broseta, “les condicions de conservació que indica un medicament, s’estableixen segons els assajos realitzats abans de ser comercialitzats, per la qual cosa han de respectar-se per a no perdre la seua eficàcia i seguretat”.

 

Per això, abans de consumir qualsevol medicament, s’ha de comprovar el seu estat i la seua aparença exterior, sobretot en cremes, col·liris, supositoris o òvuls, ja que pel seu aspecte es pot conéixer la seua estabilitat. Si no s’ha conservat correctament o el producte ha canviat en obrir-lo, el medicament no ha de ser consumit en cap concepte, ja que podrien estar alterades les propietats del fàrmac.

 

Pel que respecta a la conservació a casa, és aconsellable mantindre els medicaments en llocs frescos i secs, evitant l’exposició directa a la llum solar. Per això, els experts recomanen no guardar-los en la cuina o el bany, estades de la casa que, en general, solen acumular més calor al llarg del dia, i sempre lluny de l’abast dels xiquets.

 

En qualsevol cas, és important que abans de prendre un medicament es consulte amb els professionals sanitaris i s’evite l’automedicació. Igualment, quan s’adquirisca per primera vegada, es recomana llegir l’envàs i el prospecte per a conéixer la temperatura a la qual ha de conservar-se.

 

Viatjar amb medicaments

 

En els trajectes per carretera, és recomanable no portar els medicaments en el maleter o la guantera del cotxe, ja que poden arribar a aconseguir altes temperatures.

 

És imprescindible mantindre les condicions de transport específiques per a cada medicament; és a dir, els fàrmacs a conservar entre els 2 °C i 8 °C, han de conservar-se sempre en nevera i, per tant, transportar-se en embalatge isotèrmic refrigerat (sense arribar a congelar); per part seua, els fàrmacs que han de romandre a una temperatura d’entre 25 °C i 30 °C, han de transportar-se en un embalatge isotèrmic no refrigerat per a evitar que puguen aconseguir temperatures majors.

 

Síndrome d’esgotament i colp de calor

 

D’altra banda, els especialistes adverteixen que alguns medicaments poden accentuar els efectes de les altes temperatures, agreujar la síndrome d’esgotament-deshidratació, propiciar els colps de calor o induir una hipertèrmia.

 

En este grup de medicaments es troben els diürètics, els antiinflamatoris no esteroidals, els antihipertensius, alguns antibiòtics i antivirals, els antiarrítmics, alguns antidiabètics, els hipolipemiants (empleats per a regular el colesterol), els antidepressius, els antihistamínics i els antipsicòtics.

 

“Cal estar atents a l’estat general d’aquells pacients que prenen este tipus de medicaments, així com propiciar una sèrie de mesures que ajude a controlar la seua temperatura corporal: ambient fresc, bona ventilació, i contínua hidratació. És important ressaltar que, malgrat les altes temperatures, en cap cas s’han de suspendre els tractaments establits pels facultatius”, conclouen Murcia i Broseta.