La Federació veïnal d’Alzira proposa que la ciutadania decidisca sobre l’enllaç de la CV-41 amb la CV-50

0
141

Alzira, els seus habitants, i La Federació de Veïns volen la millor solució per salvar l’obstacle que representa el Pont de Xàtiva i és per això que demana al Consistori que encomane un estudi  que contemple diferents alternatives per resoldre el problema. Es tracta d’elegir la millor proposta des d’una perspectiva multicriteri que no sols tinga en compte la inundabilitat, ja que s’han de considerar i analitzar altres variables que deuen quedar ben definides en la petició de l’estudi.

Com que, la present legislatura s’esgota l’any 2023 i cap la possibilitat de que, per la seua magnitud, aleshores, encara no estiguen acabades les obres, i que per preservar-les dels possibles canvis de composició dels responsables de les diferents Administracions implicades, els diputats amb els que ens hem reunit han prescrit que tal d’aconseguir els vots suficients, com per assegurar l’execució, malgrat els canvis postelectorals, cal que, prèviament, s’assolisca el necessari consens  entre els partits polítics presents a la Corporació municipal.

 

Com vosté sap, des de la Federació d’Associacions de Veïns d’Alzira, no podem incloure punts a l’ordre del dia dels plenaris municipals, aquesta potestat està reservada als escollits com a regidors.

 

Es per això que li preguem a vosté, com a representant nostre, que considere la conveniència de sol·licitar la inclusió en el  proper ple de la Corporació, per tal de que els enginyers elaboren diferents opcions i els ciutadans pugam participar en la decisió sobre la millor solució per al futur enllaç entre les carreteres CV-41 (Carcaixent) i CV-50 que permeta el pas dels cabdals del barranc de La Casella reduint el risc d’inundabilitat que pateix la ciutat. Si poden aprovar-ho abans en Comissió de Govern, ens donen compte.