Algemesí contracta a 112 jornalers agrícoles

0
67

L’Ajuntament contracta a 112 persones del sector agrícola en un conveni amb el SEPE

 

L’Ajuntament d’Algemesí ha rebut l’ajuda del Ministeri de Treball i Economia Social per a contractar a un total de 112 treballadors agrícoles durant l’estiu, època en la qual la principal campanya agrícola, la de cítrics, està parada. Aquest programa naix dels Plans Especials d’Ocupació en Zones Rurals Deprimides del Ministeri que col·labora amb les corporacions locals convocant subvencions per a pal·liar l’atur agrícola eventual.

 

És el Servei públic d’ocupació estatal (SEPE) l’encarregat de coordinar junt amb l’Ajuntament la contractació de personal desocupat del món agrari per a la realització d’obres o serveis d’interés general i social, relacionades amb el desenvolupament del medi rural o creació i millora d’infraestructures per a procurar una millora de la qualitat de vida en l’entorn en el qual es realitzen.

 

En el cas d’Algemesí, l’ajuda ha estat concedida per a la realització de dues obres que han estat coordinades en conjunt amb el Jurat de Reg. Cada obra té estimada una duració d’uns 45 dies, la primera és l’ampliació del Camí Claper que va començar el passat 12 de juny i ha empleat a 53 peons agrícoles i 2 oficials, i, en segon lloc està l’obra dels murs de la séquia del Camí Caseta Escolà, que començarà el 25 de juliol i comptarà amb 53 peons i 4 oficials.

 

Aquesta segona obra “és de molta importància per a la ciutadania, ja que  l’objectiu és millorar la séquia del Cotó Neu per a facilitar el desaigüe del subterrani de la redona de la Plaça Europa” han destacat els regidors d’Ocupació, Pere Blanco, i d’Agricultura, Antoni García, els quals s’han mostrat molt agraïts amb el Jurat de Reg per la seua col·laboració per dur a terme aquestes millores.

 

 

El Ayuntamiento contrata a 112 personas del sector agrícola en un convenio con el SEPE

Algemesí, 23.06.22-. El Ayuntamiento de Algemesí ha recibido la ayuda del Ministerio de Trabajo y Economía Social para contratar a un total de 112 trabajadores/as agrícolas durante el verano, época en la cual la principal campaña agrícola, la de cítricos, está parada. Este programa nace de los Planes Especiales de Ocupación en Zonas Rurales Deprimidas del Ministerio que colabora con las corporaciones locales convocando subvenciones para paliar el paro agrícola eventual.

Es el Servicio Público de Ocupación Estatal (SEPE) el encargado de coordinar junto con el Ayuntamiento la contratación de personal desempleado del mundo agrícola para la realización de obras o servicios de interés general y social, relacionadas con el desarrollo del medio rural o creación y mejora de infraestructuras para procurar una mejora de la calidad de vida en el entorno en el cual se realizan.

En el caso de Algemesí, la ayuda ha sido concedida para la realización de dos obras que han estado coordinadas junto con el Jurat de Reg. Cada obra tiene estimada una duración de 45 días, la primera es la ampliación del Camí Claper que empezó el pasado 12 de junio y ha empleado a 53 peones agrícolas y 2 oficiales, y la obra de los muros de la acequia del Camí Caseta Escolà, que empezará el 25 de julio y contará con 53 peones y 4 oficiales.

 

Esta segunda obra “es de mucha importancia para la ciudadanía, puesto que el objetivo es mejorar la acequia del Cotó Nou para facilitar el desagüe del subterráneo de la redonda de la Plaza Europa” han destacado los regidores de Ocupación, Pere Blanco, y de Agricultura, Antoni García, los cuales se han mostrado muy agradecidos con el Jurat de Reg por su colaboración para llevar a cabo estas mejoras.