Presentació a Alzira de la Setmana Mundial Sense Carn

0
105
Presentació de la setmana mundial sense carn
Dimecres 22 de juny 2022 a les 19h30, casa de la Cultura de Alzira, segona planta.
Explicarem la problemàtica global, proposarem solucions i les debatrem junts.
Des que en 2017 va eixir una investigació de Seth Wynes i Kimberly A. Nicholas en la qual s’explica que les recomanacions governamentals i d’educació per a mitigar el canvi climàtic passen per alt les accions
individuals més efectives (1), s’intenta rectificar abordant els temes més importants, a pesar que a vegades són temes que tenen un alt component emocional o tabú per a moltes persones.
Justament tocarem un d’aquests temes a Espanya : la setmana sense carn.
La iniciativa està organitzada per una organització secundada per l’ONU per a reduir l’excessiu consum global de carn animal.
En la pàgina www.semanasincarne.es, ens podem registrar i rebrem gratuïtament la informació necessària per a dur a terme el repte d’una setmana sense carn animal. Les delicioses receptes elaborades per la Unió Vegetariana Espanyola ens garanteixen una quantitat correcta de proteïnes vegetals per a substituir les que procedeixen dels animals. A més, les persones que segueixen les indicacions conserven en majoria els hàbits després del repte i mantenen una dieta més baixa en carn animal.
Es tracta de cridar l’atenció sobre l’excessiu consum de carn i denunciar la relació directa amb la desaparició dels boscos primaris del planeta. (2) (3)
En cap cas es vol demonitzar la carn : l’objectiu és disminuir el consum de carn per a passar a una producció responsable (ramaderia extensiva i ecològica) i un consum responsable (Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 12) L’excessiu consum de carn també té impactes negatius greus sobre la salut segons l’OMS (ODS 3), i sobre
el medi ambient segons la FAO (veure informe «La llarga ombra del bestiar«) (ODS 14 i 15 : vida submarina i vida d’ecosistemes terrestres).
En aquest informe del any 2006 descobrim que la ramaderia industrial emet una quantitat de gasos d’efecte hivernacle semblant a les emisions de tots els transports del món. (ODS 13 : acció pel clima) (3)
Des del 2006 les autoritats tracten d’avisar però la ciutadania no vol escoltar.
Aquesta xerrada té el objectiu d’obrir el debat, parlar de la dieta mediterrània que s’està perdent, informar i donar suport a la iniciativa per a construir una societat més ètica, sostenible, saludable i més respetuosa amb les generacions futures.

AMA Vall d’Aigües Vives (Associació MediAmbiental)

Notes:

(1) The climate mitigation gap: education and government recommendations miss the most effective individual actions

Seth Wynes and Kimberly A Nicholas

(2) ¿Qué tiene que ver el consumo de carne con los incendios en la amazonia? :

https://es.greenpeace.org/es/noticias/que-tiene-que-ver-el-consumo-de-carne-con-los-incendios-en-la-amazonia/

(3) Greenpeace demuestra cómo la ganadería es la primera causa de deforestación en la amazonía :

http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/news/2010/November/090129b/

(4) La ganadería amenaza el medio ambiente:

http://www.fao.org/newsroom/es/news/2006/1000448/index.html