Xúquer Viu lamenta que la CHX autoritze el major transvasament al Vinalopó

0
95

LA CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER AUTORITZA EL TRANSVASAMENT DE 18’8 HM3 DEL XÚQUER AL VINALOPÓ.  

 

A favor dels usuaris alacantins de la Junta Central de Regants del Vinalopó-Alacantí i Consorci de la Marina Baixa.  

 

Aquest és el major transvasament realitzat des de la posada en funcionament en 2012.  

 

Xúquer Viu considera que cal condicionar qualsevol transvasament del Xúquer cap al Vinalopó, a la recuperació del bon estat del riu Xúquer i de l’Albufera  

 

Des de 2012 les quantitats que des del Xúquer s’han transvasat al Vinalopó han sigut inferiors als 10 hm3 anuals. Però enguany la Confederació ha aprovat la major quantitat dels últims anys, cinc vegades superior a la que es va transvasar l’any passat i el doble del major transvasament realitzat fins a la data.  

 

Des de Xúquer Viu reconeguem que el punt de la presa del transvasament a l’assut de la Marquesa, a 4 km del final, permet que el cabal circule pel riu i puga complir el seu paper ambiental. A més, la consideració de sobrants o excedents, impedeix que siga una concessió d’aigua cap al Vinalopó que es puga enviar independentment de la situació del riu.  

 

En tot cas qualsevol transferència d’aigua al Vinalopó ha de portar aparellada la reducció de les extraccions dels aqüífers sobreexplotats i la clausura dels pous, com estableix la llei. No es poden continuar realitzant bombejos d’aquestes masses d’aigua subterrània i al mateix temps rebre aigua del Xúquer. Per això ens han sorprès algunes afirmacions demanant que es detinga el tancament dels pous sobreexplotats.  

No obstant, no hem de deixar-nos portar per les extraordinàries i inèdites pluges dels últims mesos, que encara que significatives són puntuals. La realitat és que el Xúquer és un riu exsangüe, completament esgotat, al que li han pegat tants mossos en els últims anys que va aproximant-se irremeiablement a la mort, sense que les administracions facen el suficient per impedir-ho.  

Per això ens preocupa la demanda continua d’aigua del Xúquer cap altres rius com si el riu tinguera cabals sobrants abundants. Què passarà quan vinguen les vaques flaques i no es puguen ni atendre les necessitats del regadiu actual del Xúquer? No estarem generant tensions socials quan es reclamen cabals que no podran anar per la situació del riu?  

L’actual situació de sobreexplotació del Xúquer i els seus sistemes associats, com l’Albufera, fan impossible qualsevol transferència periòdica d’aigua a altres conques sense posar en perill la seua pròpia supervivència. Cal tenir en compte que tant el riu Xúquer com l’Albufera estan lluny d’assolir el bon estat ecològic, i és molt improbable que aquest bon estat s’aconseguisca per al 2027, com indica la Directiva Marc de l’Aigua. La prioritat actual, per tant, ha de ser recuperar aquests ecosistemes que formen part de la Xarxa Natura 2000.  

D’altra banda, l’article 25 de la Normativa del futur Pla Hidrològic sobre demandes no satisfetes amb recursos disponibles, diu que el sistema Xúquer mostra un dèficit, per atendre els drets d’aigua existents de 250 hm3/any, molt superior als 60 hm3/any de dèficit del sistema Vinalopó-Alacantí. Aquests dos sistemes (el del Xúquer i el del Vinalopó) són els únics que presenten dèficits a la nostra demarcació  

El mateix Pla Hidrològic reconeix la gravetat de la situació futura: “Finalment, la forta disminució de recursos que es preveu al sistema Xúquer com a conseqüència del canvi climàtic, suposarà l’aparició d’un important dèficit de més de 300 hm3/any en el sistema.”    

Per tots aquests motius considerem que qualsevol transvasament al Vinalopó ha de condicionar-se a la recuperació del bon estat ecològic del Xúquer i de l’Albufera, ja que no hauríem de posar en perill unes zones a costa de recuperar-ne d’altres. I en tot cas ha d’implicar el tancament dels pous sobreexplotats del Vinalopó en consonància amb la intenció de la Confederació de recuperar aquests aqüífers per al futur.