L’Ajuntament d’Alzira avança en la definició de la seua Agenda Urbana

0
132

 

S’han presentat les principals conclusions de la diagnosi, que representa la primera fase del procés d’elaboració de l’Agenda Urbana.

 

L’Agenda Urbana d’Alzira representa el principal element de planificació estratègica de la ciutat. Des de finals del 2021, l’Ajuntament està treballant en la redacció d’un document que ha de guiar el futur d’Alzira a través de la definició d’una sèrie de projectes transformadors amb horitzó 2030.

 

En estos moments ja s’ha completat la fase de diagnosi, en la qual han participat diferents grups de treball compostos per personal tècnic i polític del mateix Ajuntament. Com a resultat, s’han definit 25 reptes de ciutat alineats amb els 10 objectius estratègics que proposa la metodologia de l’Agenda Urbana Espanyola, la qual està seguint l’Ajuntament d’Alzira, ja que la ciutat ha sigut designada com a projecte pilot pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. L’ordenació equilibrada del territori i la conservació de la biodiversitat, l’adaptació al canvi climàtic, la mobilitat sostenible o la integració i cohesió social són alguns dels grans objectius cap als quals han de dirigir-se els projectes de l’Agenda Urbana d’Alzira.

 

El Pla d’Acció, la següent fase del procés d’elaboració de l’Agenda Urbana, contemplarà la definició d’eixos projectes, sobre els quals començaran a treballar en breu els diferents serveis municipals involucrats en la iniciativa.

 

Així mateix, durant el mes de juny es desplegarà un important procés de comunicació i participació que involucrarà la ciutadania i els principals agents socioeconòmics de la ciutat en la definició de l’Agenda Urbana.