Compromís Alzira contra la venda d’aigua del Xúquer a Almeria

0
86

Compromís ha presentat a l’Ajuntament d’Alzira una moció amb la que s’oposa a la cessió de drets d’ús d’aigua de la Sèquia Reial del Xúquer a l’empresa Aguas de Almeria S.A. i amb la que exigix al Consell de la Generalitat Valenciana, que s’opose «de manera ferma» a aquesta operació de venda i transvasament d’aigua del Xúquer, des de la presa d’Alarcó, cap a Almeria. I pel que fa al Ministeri de Transició Ecològica que pose en marxa totes les mesures necessàries per revertir la situació actual del principal riu valencià, de sobreexplotació i els impactes negatius sobre els cabals base del riu Xúquer; i, revertisca la substitució de bombeigs de la Manxa Oriental.

Moció: 

1- Recentment hem pogut conèixer que es vol posar en marxa una operació de cessió de drets d’ús d’aigua de la Sèquia Reial del Xúquer en favor de la societat Aguas de Almeria, S.A. Segons la premsa es tractaria d’enviar 10 hm3 anuals durant 5 anys. Un total de 50 hm3. Un transvasament en tota regla. L’aigua es vendria a raó d’uns 0’30 euros el metre cúbic. El que proporcionaria prop de 3 milions d’euros a l’any a la Séquia Reial del Xúquer. Un total de 15 milions en els 5 anys.

 

2- El riu Xúquer ha sigut sempre el riu valencià per excel·lència, el cor de l’aigua per a la majoria dels valencians. Durant molts, molts segles, ha sigut un vertader riu, orgullós i colèric, però també lleial, com són els nostres rius. Ha alimentat una agricultura llegendària de tarongerars, hortes i arrossars. Ha mantingut l’Albufera sana i plena de vida. Ha arribat a Cullera net, i encara amb força, fertilitzant el mar i renovant l’arena de les platges.

 

3- Però ara el Xúquer és un riu sobreexplotat. Darrere de les extraordinàries i inèdites pluges dels últims mesos ens trobem un riu exsangüe, completament esgotat, al que li han pegat tants mossos en els últims anys que va aproximant-se irremeiablement a la seua mort, sense que les administracions responsables facen res per impedir-ho, sinó tot el contrari, propiciant noves agressions.

 

El Xúquer alimenta la nostra Albufera, dona de beure a la ciutat de València, la seua àrea metropolitana i a la ciutat de Sagunt. Rega des de temps immemorials les terres de la Ribera i, des dels anys 70, a través del Canal Xúquer-Túria, es reguen altres comarques valencianes. A partir dels anys 80 les extraccions salvatges de l’aqüífer de la Manxa Oriental, li han restat 400 hm3 anuals d’un cabal que ja no circulen pel riu.

 

Fa pocs anys volgueren donar-li el colp de gràcia al Xúquer mitjançant un transvasament al Vinalopó des de Cortes de Pallàs per endur-se’n tots els anys 80 hm3. L’acció de la societat valenciana i de la comarca de la Ribera va canviar el punt de presa al final del riu, a l’assut de la Marquesa, i va condicionar que els transvasaments foren a sobrants del riu, reduint molt els impactes sobre el riu, l’Albufera i la garantia de subministrament d’aigua per als regadius tradicionals de la Ribera.

 

  1. Pretenen que la seua aigua arribe de Sagunt fins a Almeria, distants 500 km, i el Xúquer no és l’Amazones. És un riu sobreexplotat i molt vulnerable davant els efectes del canvi climàtic. Per això considerem que el projecte de vendre l’aigua del Xúquer a Almeria és una maniobra inacceptable: usar uns drets d’aigües de domini públic, que estan destinades a unes finalitats de reg a la Ribera, per a comerciar amb l’aigua com si fora una propietat privada. Si els directius de la Sèquia Reial poden vendre 10 hm3 anuals, això vol dir que no es necessiten per a regar? Si no es necessiten, podien anar 10 hm3 més cada any a l’Albufera o a incrementar els escassos cabals ambientals del Xúquer.

 

Eixos 10 hm3 que s’estan negociant no aniran a regar els nostres camps, ni aniran a l’Albufera o a incrementar els reduïts cabals ecològics del riu. Es transvasaran des de la presa d’Alarcón, a quasi 300 km de la desembocadura. No sols no recuperem aigua de la Manxa Oriental, sinó que en perdem 10 hm3 més.

 

5- Aquesta venda d’aigua es planteja en un context de sobreexplotació del Xúquer. Segons el Pla Hidrològic, el sistema Xúquer té en l’actualitat un dèficit de 250 hm3/any per atendre drets d’aigua legalment reconeguts. I el mateix pla afegeix: “La forta disminució de recursos que es preveu al sistema Xúquer com a conseqüència del canvi climàtic suposarà un dèficit de més de 300 hm3/any.”

 

El Pla Hidrològic no ha resolt sinó que ha agreujat la sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental, que és la principal responsable del declivi del Xúquer en les últimes dècades. En lloc de declarar l’aqüífer sobreexplotat, limitant les extraccions i posant en marxa un pla per a la seua recuperació, la Confederació ha optat per mantindre i ampliar les assignacions que superen la recàrrega natural i establint noves reserves, insostenibles per al regadiu.

 

Els cabals ecològics per al Xúquer són insuficients. Les modificacions proposades no arriben a compensar la pèrdua de cabals per la modernització de regadius. Especialment preocupant és la situació del cabal en els trams d’Antella, Sueca, Cullera i la desembocadura. Arribant a ser de tan sols 0’5 m3/segon en els últims 4 km de riu, l’1% del que porta el riu en règim natural. Eixos 10 hm3 que es volen portar a Almeria suposen el 75% del cabal ecològic mínim de l’estuari del Xúquer.

 

Al mateix temps s’ha anunciat un nou transvasament de 18 hm3 al Vinalopó. Cal tenir en compte que tant el Xúquer com l’Albufera estan lluny d’assolir el bon estat ecològic. L’actual situació de sobreexplotació fa del tot impossible atendre cap altra demanda sense posar en greu risc les nostres masses d’aigua.

 

Mentre estem lluitant per augmentar les assignacions a l’Albufera altres pensen en vendre la nostra aigua. Per posar un exemple, 10 hm3 representen la meitat de l’assignació ambiental anual per a l’Albufera, si descomptem els estalvis de la modernització de regadius, i és equivalent a l’assignació per a l’Albufera procedent del Xúquer contemplada en el Pla Hidrològic 2022-2027.

 

Davant tot allò expressat anteriorment i donada la gravetat de la proposta de transvasar aigua del Xúquer cap Almeria, acordem:

 

1- Exigir al Ministeri de Transició Ecològica i de Repte Demogràfic, a la Direcció General de l’Aigua depenent d’eixe Ministeri i a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que no autoritze cap cessió de drets d’aigua de les assignacions per als regadius tradicionals de la Sèquia Reial del Xúquer, cap Almeria ni per a cap altra finalitat, que no siga del reg agrícola o per atendre a finalitat ambientals del Xúquer o de l’Albufera.

 

2-Exigir al Consell de la Generalitat Valenciana, que s’opose de manera ferma a aquesta operació de venda i transvasament d’aigua del Xúquer, des de la presa d’Alarcó, cap a Almeria.

 

3- Exigir al Ministeri de Transició Ecològica i de Repte Demogràfic que declare en mal estat la massa d’aigüa subterrània Manxa Oriental i procedisca a posar en marxa totes les mesures necessàries per revertir la seua situació actual de sobreexplotació i els impactes negatius sobre els cabals base del riu Xúquer; i, revertisca la substitució de bombeigs de la Manxa Oriental.

 

4- Comprometre’ns a treballar activament per la defensa i recuperació dels nostres rius, zones humides, aqüífers i els seus ecosistemes associats, oposant-nos a qualsevol acció que vaja en el seu perjudici. Igualment a participar en quantes mobilitzacions i activitats es convoquen des de la societat civil amb aquest objectiu.