La Unitat de Tabaquisme de la Ribera ha atés a més de 500 pacients nous

0
112

Així, des de la seua posada en funcionament al maig de 2019, esta Unitat ha atés a més de 500 nous pacients, entre els quals figuren fumadors prèviament ingressats en UCI per una Síndrome Coronària Aguda; fumadors amb arrítmies cardíaques o hipertensió no controlades, i fumadors amb malalties cròniques descompensades (cardiopaties, hepatopaties, nefropaties, pneumopaties, càncer), en els quals el manteniment del tabaquisme suposa un agreujant de la seua situació.

 

També fumadores embarassades o en període de lactància, fumadors amb malalties psiquiàtriques, i fumadors que, malgrat intentar-ho amb anterioritat, no van poder deixar el tabac, han estat uns altres dels pacients atesos per esta Unitat Bàsica.

 

D’esta manera, quan un pacient arriba a la Unitat Bàsica en Tabaquisme de l’Hospital d’Alzira, es procedeix a realitzar-li una història clínica general i una història específica de tabaquisme, junt a una exploració física, una cooximetria (mesurament de la quantitat de monòxid de carboni que té l’aire espirat) i diversos test de dependència nicotínica i de motivació. Així mateix, se’ls realitzen les exploracions complementàries que es consideren oportunes i interconsultes a altres especialistes en cas necessari.

 

Després d’això, s’estableix amb el pacient un pla d’actuació amb consells i material d’autoajuda, fixant un dia d’abandó del consum i oferint-li diferents possibilitats farmacològiques.

 

Els responsables de la Unitat fan un seguiment del pacient en consultes successives, en les quals es revisen els símptomes de la síndrome d’abstinència, es recullen les millores clíniques que el pacient associa a l’abandonament del tabac i es comprova la correcta utilització del tractament farmacològic en cas que haja sigut prescrit.

 

Segons l’evolució del pacient, s’efectua una visita al mes fins que complete el tractament i als 3 i 6 mesos després de l’abstinència. En estes visites es realitzen estratègies de prevenció de recaigudes, mesurament d’abstinència, cooximetria i resolució de problemes.