Dia Mundial de l’Aigua, per la recuperació d’aqüífers, rius i zones humides

0
153

Aigües subterrànies, fer visible allò invisible. Declarar sobreexplotat l’aqüífer de la Manxa Oriental per recuperar el Xúquer i l’Albufera. (Foto “L’alegria de l’aigua” d’Agustín Rovira Serra per al III Concurs de Fotografia de Xúquer Viu)  

 

Aquest és enguany el lema del Dia Mundial de l’Aigua, dedicat a les aigües subterrànies aquest 2022. Per això des de Xúquer Viu hem volgut recordar que el principal problema del Xúquer és la sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental.  

 

L’aqüífer de la Manxa Oriental és un immens aqüífer, el més gran de la demarcació del Xúquer, que és el que ha proporcionat al riu una gran part del seu cabal.  

 

El declivi del Xúquer: La sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental per les extraccions abusives realitzades, principalment en les dècades dels anys vuitanta i noranta, ha extret del cabal del riu de prop de 400 hm3 anuals, una quantitat importantíssima que priva el Xúquer d’una gran part de el seu cabal base, afectant greument espais de la Xarxa Natura 2000 com són el Baix Xúquer, a partir de Tous, o el llac de l’Albufera, a més d’ocasionar un fort impacte en les comarques de la Manxa, amb la desaparició de nombroses fonts, brolladors i rierols.  

 

Malgrat aquesta situació les extraccions de l’aqüífer han sigut de 320 hm3/any i, en lloc de reduir-les s’han aprovat unes obres de substitució de bombejos que suposen una detracció immediata del riu de 80 hm3/any, amb la qual cosa la sobreexplotació del Xúquer s’agreujarà. Per mantenir l’aqüífer en bon estat les extraccions corresponents no haurien de superar els 220 hm3 anuals, incloent els cabals corresponents a la substitució de bombejos. Cal dir que estem parlant de dècades de sobreexplotació. L’aqüífer de la Manxa Oriental, malgrat la situació del canvi climàtic, conserva en l’actualitat les mateixes assignacions que en el Pla de 1998 i el futur Pla Hidrològic consolidarà aquesta sobreexplotació i posarà en greu perill els recursos hídrics.  

 

Què cal fer per recuperar l’aqüífer de la Manxa Orienta, el riu Xúquer i el llac de l’Albufera?  

 

1- Iniciar els tràmits i els informes pertinents per declarar l’aqüífer de la Manxa Oriental sobreexplotat, en risc de no assolir el bon estat quantitatiu, amb la limitació de les extraccions i l’aprovació d’un pla de recuperació de l’aqüífer, donat que la seua explotació actual és insostenible i posa en risc el futur de totes les masses d’aigua associades.  

2- Reduir a un màxim de 220 hm3 anuals l’assignació per als regadius de la Manxa Oriental, resultat d’aplicar l’índex d’explotació 0’8 als recursos disponibles.  

3- Donat que la substitució de bombejos per cabal superficial del Xúquer produeix una detracció immediata del riu, amb el conseqüent agreujament de l’estat de sobreexplotació, no s’hauria de fer aquesta detracció i en el cas que es produïsca hauria de fer-se a compte de l’assignació de 220 hm3 anuals proposada anteriorment.  

 

Ací podeu trobar les al·legacions que Xúquer Viu va presentar al Pla Hidrològic del Xúquer, que en el seu primer capítol tracta en profunditat la sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental i la seua relació amb el Xúquer: https://xuquerviu.net/2021/12/21/document-final-allegacions/