Les sanitàries de la Ribera per la igualtat «real»

0
251

Els professionals sanitaris realitzarem el 8 de març concentracions en els centres de salut i l’hospital del Departament de La Ribera, per reivindicar la igualtat real entre dones i homes, en el dia internacional de La dona.

 

El dia 8 de març se conmemora el Dia Internacional de La Dona, encara que realment no és una celebració, sino una jornada per reivindicar els drets de les dones i la seua lluita contitinua els 365 dies de l’any, per aconseguir que ens deixen de discriminar, sols pel fet de ser dones.

CCOO recorda que els drets que hem anat guanyant les dones al llarg de la història, milloren la vida de les persones i tenim que continuar lluitant contra les injusticies que vivim a diari i totes les formes de violències cap a les dones i les xiquetes, en totes les seues vesants: física, psicológica, sexual, econòmica, en el treball…

És un dia per a reflexionar i reivindicar una societat més igualitaria i justa, que elimine els esteriotips que degraden a les dones com l’aspecte físic, l’edat, estar guapes, primes…, que  erradique la pobresa, que te imatge de dona, amb la creacio de llocs de treball decents, que tinguen unes condicions i retribucions dignes i que garantixquen les mateixes oportunitats a les dones i als homes, afavorint l’equitat i justicia social.

Promoure en les escoles una educació en valors que erradique els patrons masclistes i que fomente el respecte entre les persones per igual, incrementant els referents femenins que la història ha ignorat, dones científiques, filosofes, escritores, historiadores, economistes, físiques.., dones que han estat relegades a un segon pla en molts camps del coneixement, a l’ombra dels seus companys varons i que hui en dia continuen essent unes grans desconegudes. Estes dones han de donar-se a coneixer en les escoles per a que les xiquetes tinguen referents femenins.

CCOO  considera que és imprescindibe potenciar i fer realitat la corresponsabilitat entre homes i dones de les tasques domèstiques, la cura dels menuts i dels majors, en la que els homes augmenten la presència en la llar, participant en el mantiniment de la casa i l’educació, posant en valor estes responsabilitats, ineludibles en la vida diaria, que han vingut essent realitzades per les dones, mares, filles, iaies, ties…i que s’han de repartir equitativament entre els pares, fills, iaios, tios…canviant els rols que venen repetint-se durant segles, repartint equilibradament les tasques domèstiques i les responsabilitats familiars, distribuint-la de forma justa entre homes i dones.

Per últim, cal tenir en compte com influeixen els condicionants que produeixen una morbilidad diferencial relacionada, per un costat amb la biología de les dones i tambè amb factors socials com són les violències de gènere, les condicions del treball, l’estrés i la doble jornada, laboral i domèstica. Per estes raons, les polítiques sanitàries han de contemplar les diferències en la forma d’emmalaltir, entre les dones i els homes i els aspectes socials que incideixen sobre la salut de les dones.

Sense la perspectiva de les dones, en totes i cadascun dels aspectes de la vida, social, laboral, educatiu, domèstic, sanitari.., la igualtat real entre dones i homes no serà possible.

 

 

 

Àngels López García-Antón

Delegada de Personal de CCOO