Alzira subvencionarà les activitats de les associacions juvenils

0
88

Alzira subvencionarà les activitats que realitzen les associacions juvenils

  • Hi ha un pressupost de 4.300 euros per a cofinançar els projectes sobre animació, informació o assessorament per a la joventut
  • Els col·lectius han d’estar inscrits als registres d’associacions juvenils de la Generalitat i de l’Ajuntament

 

L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Alzira ha convocat, un any més, les ajudes per a les associacions i entitats sense ànim de lucre que desenvolupen la seua activitat en l’àmbit de la joventut. El pressupost per a 2022 és de 4.300 euros. Les ajudes s’atorgaran en règim de concurrència competitiva i les actuacions que es poden subvencionar són els projectes d’activitats amb caràcter anual dirigides a la població juvenil, les activitats continuades d’animació i promoció juvenil (culturals, de temps lliure, formatives, promoció d’ocupació…) o els projectes que incloguen activitats i publicacions d’interés per als joves.

 

«És un goig poder donar suport a estos col·lectius que treballen per la joventut del nostre poble, que tenen un projecte d’activitats que estan dirigides tant a xiquetes i xiquets com a persones joves, i que tenen un muntó d’activitats, des d’animació a actes culturals, de temps lliure, formatives, de promoció de l’ocupació… que també és molt important», explica la regidora de Joventut, Letícia Piquer. Les entitats, indica, «donen un servei per a la nostra ciutadania, i per això existix esta línia per a cofinançar estos projectes».

 

Podran acollir-se a la convocatòria i ser beneficiàries de les subvencions les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut que estiguen inscrites en el cens d’associacions juvenils de la Generalitat Valenciana i en el registre d’associacions de l’Ajuntament d’Alzira. Les associacions hauran de tindre com a socis i destinataris del projecte subvencionat els i les joves d’Alzira. Només es podrà presentar una única sol·licitud per associació i estes hauran de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la seguretat social.

 

Per a la concessió de les subvencions es valoraran i tindran en compte diversos criteris, com que es tracte d’activitats obertes a la participació de la població jove en general, la naturalesa de les activitats, que promoguen l’oci educatiu, la integració de joves amb diversitat física o psíquica, o la integració social, iniciatives d’informació i assessorament dels joves, l’edició de revistes, el foment de la coeducació i la igualtat entre dones i homes i la coresponsabilitat, la prevenció de situacions de marginalitat en els joves (drogodependències, atur, violència, exclusió social…) o el foment de l’associacionisme i la participació juvenil.

 

També es valorarà la qualitat del projecte, l’impacte en l’àmbit local (nombre de participants i beneficiaris), la continuïtat de les actuacions o la col·laboració entre associacions. Així com l’antiguitat de l’entitat i de la seua presència en el Consell de Joventut d’Alzira i l’aportació econòmica de l’entitat. Les sol·licituds es poden presentar pel Registre Electrònic de l’Ajuntament d’Alzira o en les altres formes autoritzades.