És l’activitat bancària un servei públic? / Opinió: Salvador Peris

0
280

Des que un pensionista valencià tingué la iniciativa d’arreplegar signatures en internet, per a demanar que la banca preste mes atenció personal, així com que s’obligue per part de l’Estat a obrir oficines o prestar servicis en aquells llocs en els que no hi ha, perquè s’han anat tancant en els últims anys, ha anat creixent la polèmica de si la activitat bancària és o no un servei públic.

 

Cal preguntar-se en primer lloc que entenem per un servei públic. Si anem al que diu la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua un servei públic es defineix com: “Activitat duta a terme per  l’Administració baix un cert control i regulació d’esta, per una Organització, especialitzada o no, i destinada a donar satisfacció a les necessitats de la col·lectivitat”.

 

Així que, és una necessitat per a la col·lectivitat accedir a la banca?. Indubtablement, sí. Avui en dia  tots els pagaments d’impostos estan domiciliats, els cobraments de les pensions i de la major part dels sous també, tots utilitzem les targetes i tenim préstecs.  Moltes vegades necessitem acudir a l’oficina per a consultar i aclarir qüestions relatives a totes estes gestions, açò s’agreuja en les persones més majors.

 

Si és un servei públic, és responsabilitat de l’Administració  facilitar l’accés i com diu la RAE, bé obligant a les entitats privades a facilitar-lo o bé actuant a través de mitjans propis.

 

Donat que les entitats privades només atenen al seu benefici sense preocupar-se de prestar eixe servici, ha de ser el Estat el que es faça càrrec. Com? Doncs tornant a constituir una BANCA PÚBLICA.

 

En Espanya existia una banca pública, recordem: La Caixa Postal, El Banc Exterior, El banc Hipotecari, el de Crèdit Industrial, o el de Crèdit Local, a més de la Caixes D’Estalvi com la de Carlet o València que actuaven com entitats semi-públiques.  Tot açò desaparegué privatitzan-se, una part per la pressió de la banca privada i també pressionats per les autoritats Europees a més de la ideologia dominant en l’àmbit de l’economia.

 

Caldrà reprendre la seua creació ja que un servei públic deu de ser cobert, si les entitats privades  no ho fan haurà de ser l’Administració Pública.

 

Esta opció no l’he vist defensada per cap mitjà de comunicació. Per què?.

Salvador Peris / Economista