770 anys de la Carta Pobla de l’Alcúdia (1252-2022)

0
161
L’Alcúdia està hui de celebració en complir 770 anys del naixement de la Carta Pobla

L’Alcúdia abans de 1252 va ser poblada pels ibers, els romans i els àrabs. Dels ibers tenim constància per les troballes descobertes a la partida rural dels Évols, sitiauda al terme de l’Alcúdia. Es tracta d’una necròpolis on s’incinerava els morts, les cendres dels quals es dispositaven en unes urnes de ceràmica junt a altres utensilis de l’aixovar dels difunts: armes, anells, ofrenes i altres. Alguns dels materials d’aquest important jaciment ibèric dels segles IV-I a. C. I altres peçes arqueològiques es troben exposades a la Biblioteca Municipal.

En la dominació romana hi tenim escassos vestigis. A una comarca com la Ribera, travessada de nord a sus per la via Augusta, en la qual s’han assentat diversses civilitzacions i cultures, és difícil trobar restes arqueològiques romanes. Pel que fa a l’Alcúdia, tan sols hi ha referències d’algunes troballes de làpides sepulcrals a prop del riu Magre, en l’antiga partida dels Fornals.

Els romans s’estableixen al territori amb una visió de control d’acord en els seus interessos defensius, per la qual cosa molts assentaments ibers són abandonats o sofreixen una important reestructuració. Probablement l’antic poblat iber de l’Alcúdia esdevingué una vila rústica dedicada a activitats agrícoles com la fabricació de vi i oli.

El nom de l’Alcúdia prové de l’Arab Al-kudiya i isgnifica petita altura o monticle sobre el qual s’assenta una població. A l’igual que els ibers, els musulmans elegien la zona més elevada per a establir els seus respectius poblats.

El Rei Jaume I, monarca de la Corona d’Aragó, despres de conquerir Mallorca en 1229, decidi realitzar una creuada contra el regne musulmà de València. En aquesta empresa participaren nombrosos cavallers de tota la cristiandat. Un d’ells, Pere de Montagut, cavaller del regne de Navarra, amb estretes relacions amb l’ordre militar del Temple, destacà en la seua lluita per conquerir les terres de la comarca de la Ribera del Xúquer. Per aquesta raó, Jaume I li va concedir les viles de Carlet i Alfarb amb es seus castells, alqueries i ravals. Així és com l’antiga alqueria islàmica de l’Alcúdia, es convertí en un domini cristià pretanyent al senyoriu dels Montagut.

El naixement de l’Alcúdia com a poble pertanyen a la civilització cristianooccidental fou el 17 de gener de 1252, qua va ser otorgada la carta de poblament, document pel qual se li concedeix al cavaller Pere de Montagut, senyor d’aquestes terres, la facultat de poder repoblar-les.

L’Alcúdia és un municipi de 11.000/12.000 habitants geogràficament ubicat enel centre de la comarca de la Ribera Alta de la província de València. Terra plana de ribera, entre el mar i les darreres elevacions muntanyoses del massís del Caroig amb un clima típicament mediterrani d’hiverns temperats i estius suausLimita al nord amb els termes municipals de Carlet, Benimodo, Guadassuar, Massalavés i Tous.