La millor solució per al Casella / FaavvAlzira

0
326

Els alzirencs hem patit, massa sovint, inundacions provocades per la insuficiència del  barranc de La Casella, especialment el seu punt més crític: l’estretament del pont de Xàtiva que limita el pas dels cabdals ploguts a les conques dels barrancs de l’Estret, de La Casella i de Vilella, que al no poder desaiguar eleven el nivell,  primer inundant la partida de Vilella i que, posteriorment, impedint el drenatge de la xarxa del clavegueram urbà i del Canal interceptor de Les Basses, acaben inundant la ciutat. Ara que ja tots coincidim en que la fórmula per evitar-les és ampliar el barranc de La Casella, esperem, donar a conèixer com es concreta la millor solució.

Duem anys reclamant-la i hem escoltat, repetidament, la resposta de que les competències d’actuar sobre rius i barrancs les ostenta l’Administración Estatal. Que sols la Confederación Hidrográfica del Júcar, depenent del Ministerio de Transición Ecológica, MITECO, pot decidir quina solució és la millor i habilitar els diners per fer-la realitat.

El passat 21 de maig el MITECO adjudicà a TYPSA l’“Estudio para la reducción del riesgo de inundaciones de la Ribera del Júcar”. L’Estudi es concreta en cinc subprojectes, d’entre el quals la CHJ, per la freqüència de les inundacions als cascs urbans, prioritza el de les actuacions als barrancs de La Casella i Barxeta.

L’Estudi determina que hi ha que ampliar el barranc de La Casella. La CHJ consigna als PGE 2023 els diners necessaris per l’expropiació dels terrenys i per efectuar les obres d’ampliació, excepte les del punt més estret. L’ocupat pels carrils de desacceleració de l’enllaç de la carretera CV-50, Llíria-Tavernes,  amb la CV-41, d’Alzira-Xàtiva. La solució proposada per TYPSA consisteix en eliminar el pas elevat de la CV-50 substituint-lo per una glorieta a la cota de la mota. Amb aquesta solució a més d’elevar l’actual fractura que el pont de Xàtiva infringeix al malecó, s’alliberen metres de la base del trapezi de la secció del pas elevat i, sobre tot, els metres que ocupa l’actual malecó que serà innecessari ja que la seua funció la farà la nova CV-50. Al ser de titularitat de la Generalitat Valenciana, GV, aquesta ha de ser la que execute, el projecte, que la CHJ determina que és necessari per evitar futures inundacions. Amb eixe objectiu concerta  reunir-se i notificar-li-ho, traslladant-li el corresponent projecte valorat per tal de que consigne les partides escaients als PGV 2023.

Aquest és el procediment per a fer realitat un projecte tan ambiciós com el d’evitar inundacions a La Ribera, que, pel seu abast,  precisa de la col·laboració coordinada de les administracions implicades.

Tot i que l’opinió pública alzirenca reivindica l’execució de les obres durant aquesta legislatura, en la que, coincidint governs progressistes de coalició en les administracions estatal, autonòmica i local, hi hauria que descartar la lluita partidista, com que els Fons Europeus previstos fins l’execució total, sobrepassen el termini de la present legislatura, és imprescindible també la col·laboració i el compromís dels diferents partits presents a la Corporació Municipal per tal de que, independentment de la composició dels governs de les futures administracions, l’ampliació del barranc de La Casella s’execute ja que ni ells ni nosaltres anem a renunciar a la millor solució.

La Federació d’associacions de veïns d’Alzira desitja s’execute, el més aviat possible, la solució que ens lliure de futures inundacions. Confia en que, amb la modelització que du a terme TYPSA, la solució aportada serà la més viable i la millor. Espera que el procés de decisió fins l’execució siga totalment transparent i amb eixe objectiu s’ha adreçat a la Direcció i la Redacció de l’Estudi, demanant que ja que l’actuació als barrancs de La Casella i Barxeta, ha estat prioritzada per la CHJ, una vegada concretades les actuacions, efectuen la presentació publica, de les solucions contemplades, en Alzira.

Ens han contestat que la CHJ ja ho té previst i que probablement es farà el mes de març. La FaavvAlzira s’ha adreçat al President de la CHJ sol·licitant-li-la formalment, oferint-li la col·laboració que necessite per tal de que el compromís expressat pel Sr. Polo durant l’acte del passat juny, «Seguro que alguno de los proyectos lo tendremos antes y se podrá mandar al Ministerio para que se inicie el expedediente de contratación de las obras» es materialitze en partides pressupostàries concretes que facen realitat l’anhel alzirenc d’acabar amb les inundacions el més aviat possible.

Al mateix Ple extraordinari en el que l’ajuntament d’Alzira demanava al Presidente del Gobierno que incloguera la partida per l’ampliació del barranc de La Casella als PGE 2022, la Corporació aprovà la construcció de la Segona fase del Canal interceptor de Les Basses, a hores d’ara ja en execució i que esperen entre en funcionament abans d’aquesta tardor, amb el que les pluges que fins ara baixaven i inundaven el barri de l’Alquenència, que du el nom del barranc que les conduïa fins al Xúquer abans de ser ocupat per la trama urbanitzadora, seran conduïdes pel Canal que si no pot desaiguar pels elevats nivells del barranc de La Casella, inundaran el barri de Les Basses amb l’agreujant de dur artificialment unes aigües que abans no drenaven allí.

Aquest és el motiu pel qual l’ampliació del barranc de La Casella enguany, sense esperar al 2023, és urgent i prioritària per l’ajuntament d’Alzira.

Tant els PGE com els PGV inclouen enguany partides destinades a Alzira que podrien transferir-se  per ampliar el barranc de La Casella i construir la glorieta que substituisga el pas elevat de la CV-50. Ajornant l’execució de la destinació de les partides pressupostades fins al 2023 amb les partides previstes als PGE i PGV  del 2023 per l’ampliació del Casella. Com a darrera opció també pot contractar-se un crèdit pont.

Esperem dels nostres representants polítics la determinació i l’assertivitat amb la que en 2015 renunciaren a les partides pressupostades per desdoblar l’avinguda de La Ribera per a que es destinaren a executar el Canal Interceptor de Les Basses, més urgent i necessari. Enguany li correspon a l’ampliació del barranc de La Casella.

Els alzirencs no podem fugir d’aportar més de 350 milions d’euros amb els que contribuïm anualment al manteniment de les administracions de l’Estat, del que si que disposem és d’un cens de més de 33.000 electors amb els que donar suport als polítics que aconseguisquen acabar amb les inundacions al nostres barris.

La funció dels tècnics es trobar la millor solució, la dels polítics, aportar els diners per fer-la realitat.

 

Voro Pérez, portaveu de la FaavvAlzira, Bea Martínez i José Vte. España de l’aavv l’Alquerieta, Ariana Albelda i Enric Daries de l’aavv Anna Sanchis, Rosa Sansano i Andrés Viguín de l’aavv Basses-Ribera, Maribel Corts i Paco Gil de l’aavv de La Vila i M.ª Jesús Sànchez de l’aavv de Vilella.