Cullera recupera el certamen de bandes més antic d’Espanya

0
56

 

El consistori es mostra «prudent» però il·lumina perspectives «positives» per a tornar a celebrar-ho en les seues dates habituals

 

L’Ajuntament de Cullera prepara la celebració de la LXXIV edició del tradicional Certamen Nacional de Bandes de Música ‘Ciutat de Cullera’, el més antic dels que se celebren de caràcter nacional a Espanya.

 

El certamen se celebrarà com a novetat del pròxim any el diumenge 24 d’abril a l’Auditori Municipal, recuperant la data habitual de celebració del concurs musical abans de la pandèmia.

«Encara que volem ser prudents, es tracta d’una molt bona notícia ja que tenim unes perspectives positives davant l’evolució de la pandèmia i creiem fermament que podem abordar el certamen en les seues dates habituals», ha precisat el regidor d’Activitats Musicals, Juan Carlos Alandete.

El termini de presentació d’inscripcions comprendrà des de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València fins al 28 de gener de 2022 inclusivament, reservant-se l’ajuntament la facultat de prorrogar este període si ho considera oportú.

El nombre màxim de bandes participants en este certamen serà de tres per sorteig realitzat a este efecte entre les quals s’hagen inscrit si superen este número.

En el cas que hi haguera més inscrites en esta edició quedarà una quarta plaça en reserva amb preferència de participació en la següent convocatòria del certamen, plaça que s’adjudicarà mitjançant sorteig entre estes.

La plantilla de les bandes participants haurà de ser entre 80 i 90 músics, inclosos fins a sis intèrprets aliens a la mateixa i els instruments de corda, violoncels i contrabaixos que es requerisquen.

El sorteig de participació seguit de l’actuació de les bandes en el certamen tindrà lloc el dissabte 29 de gener de 2022 a les 12 hores a la Casa de la Cultura i en presència dels representants de les bandes inscrites.

‘Talens’, obra obligada

El dia del certamen cada banda interpretarà en primer lloc un pasdoble sobre l’escenari que no serà puntuat, la duració del qual es limitarà a un màxim de quatre minuts.

Seguidament interpretaran en primer lloc l’obra obligada d’esta LXXIV edició del certamen, “Talens” d’Andrés Valero Castells, i a continuació la de lliure elecció que podrà tindre una duració entre 18 i 25 minuts, podent ser penalitzada en la puntuació final pel tribunal qualificador si no està dins d’aquesta franja.

Amb la finalitat d’evitar que més d’una banda coincidisca en l’Obra de Lliure Elecció, tindrà preferència aquella banda que primer s’haja inscrit, i l’organització comunicarà a la banda que coincidisca que haurà de canviar necessàriament l’obra lliure triada.

El certamen constarà de dos audicions a l’Auditori Municipal, precedides per la desfilada de les bandes participants en cadascuna d’elles en el qual hauran d’interpretar un pasdoble de lliure elecció.

Jurat

La composició del tribunal estarà format per tres personalitats de reconegut prestigi en el món de la música amb dret a veu i vot i decisió inapel·lable entre les quals estarà l’autor de l’obra obligada del certamen que serà el seu president, en aquesta edició Andres Valero Castells, assistit per un funcionari de l’Ajuntament en qualitat de Secretari.

A cada banda participant en el certamen se li concedirà una subvenció econòmica de 5.000 euros una vegada efectuada la seua participació. A més s’estableixen com a premis, un primer i únic especial del Jurat dotat amb 6.000 euros, un segon de 4.000 euros i un tercer guardó de 3.000 euros.

L’organització ha decidit així mateix establir un premi especial de 1.000 euros per a la millor desfilada. Si el jurat el considerara oportú concedirà un Premi Honorífic al millor director del Certamen amb una dotació econòmica de 600 euros i diploma acreditatiu.