El «principal» problema d’Alzira és el Casella que podria inundar la ciutat fins a 1,5 m

0
937
El pont de Xàtiva i el tram fins el Barxeta cal ampliar-lo de 14 a 25 metres
Joan Buatista Marco explicant hui les problemàtiques d’inundabilitat d’Alzira

El Canal de les Basses funciona molt bé encara que està condicionat pel desaigüe al Casella

La rotonda de la CV-50 cal elevar-la per afavorir la connexió dels dos canals

Alzira està actualment ben protegida dels possibles desbordaments del Xúquer

 

Els experts  Juan Bautista Marco i Vicente Bellver que han fet un estudi d’inundabilitat dels barrancs d’Alzira han assegurat hui al saló de sessions de l’ajuntament, que el principal problema d’inundabilitat que té la capital de la comarca no és del Xúquer «sino el barranc de la Casella» donat que amb un cabal de 400 m3/s «el nivell de l’aigua arribaria a una altura d’1,5 m».

Per aixó han incidit en ampliar i fer més fons el seu llit a més d’eliminar el «coll de botella» que suposa el pont de Xàtiva i els seus voltants en estar el Casella emparedat entre el molí de Montagud i la CV-50. D’altra banda han minimitzat la incidència dels quatre barrancs que desemboquen en el camí dels Pescadors; el de les Estrelles, Fosc, Gracia Maria i Arena que tenen una capacitat mitjana d’uns 60 m3, així com la confluència del barranc de Barxeta amb el Casella que «no produix cap problema» perquè l’estretament del pont de Xàtiva, amb tan sols 14,5 metres d’amplària és el que estrangula el pas de les aigües que arrossega el Casella.

D’altra banda han considerat que l’actual Canal de les Basses «funciona molt bé», tot i que advertixen que «el seu desaigüe està condicionat pel Casella».

El riu Xúquer, els barrancs del Casella i l’Estret i els quatre barrancs que baixen de les muntanyes son els tres problemes que afecten a Alzira pel que fa a la inundabilitat encara que revetlen que el Xúquer és a hores d’ara el que «menor incidència té en la ciutat». Fins i tot han assegurat que «Alzira té, actualment, una bona protecció respecte del Xúquer», encara que consideren que el malecó, construït als anys 50, ha sigut més perjudicial que beneficiós per a la majoria de la ciutat.

Protecció zero respecte al Casella i l’Estret

En canvi Marco advertix que la ciutat «té una protecció zero» respecte als barrancs Casella, que arrossega les aigües pluvials procedents de la muntanya i Estret, éste últim procedent de La Barraca d’Aigües Vives, zona en la que «es produixen les pluges més importants i torrencials d’Espanya». Ha comparat els cabals que poden arrossegar, amb un periode de retorn de 100 anys, el Xúquer (3.000 m3) i el Casella que junt l’Estret poden arribar als 400m3. Un cabal molt superior al de les conques dels quatre barrancs que oscil.len entre els 60 m3 del barranc de les Estrelles als 41 m3 del de l’Arena.

Bellver ha explicat que les instal.lacions de l’antiga Avidesa «condicionen molt les escorrenties dels quatre barrancs», el de les Estrelles i Fosc que afecten els barris de l’Alquenència i i Venècia mentre el Gracia Maria i Arena son els que poden inundar les Basses. Esta setmana està previst l’inici de les obres del segon canal que arreplegarà les pluvials dels quatre barrancs i que les conduirà cap el Casella després de connectar amb el de les Basses en la rotonda de la CV-50. Una connexió que els dos tècnics consideren «un tant complicada» i que farà falta «elevar l’altura de la redona».

Este enginyer ha assenyalat que l’actual tram del Canal «funciona raonablement bé en un periode de retorn de 10 anys», en canvi advertix que per a un periode de 25 anys «no seria funcional si el barranc de la Casella no s’amplia».

Solucions

Després l’exposició dels respectius tipus d’inundació que pot patir l’antiga Illa del Xúquer, els dos experts han explicat les solucions que proposen a les administracions implicades. Així han insistit en l’ampliació del Casella en la zona del pont de Xàtiva per poder passar dels actuals 14,5 m a entre 20 i 25 m, fet que requerix una ampla remodelació urbanística de la zona amb l’ampliació del pont i la construcció d’una rotonda que connecte la carretera CV-41, procedent de Carcaixent i la CV-50 direcció Tavernes. En altres trams l’amplària del barranc pot arribar als 35 metres com el tram de l’inacabat centre comercial Vilella, mentre la cota del Casella caldrà baixar-la de 21m a 18,50m en la confluència amb el canal de les Basses. Així mateix proposen l’eliminació del pont de l’Avinguda de la Ribera, a més de rebaixar la zona pròxima a la confluència del Barxeta amb el Casella.

A este respecte aconsellen en l’esborrany del seu estudi «la coordinació de totes les administracions» per poder enllestir les distintes actuacions proposades que suposarien la protecció total d’Alzira durant un periode de retorn de 100 anys«.

Marco i Bellver consideren que «la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la Generalitat estan prenent conciència del problema que suposa el Casella» per a la capital de la Ribera.

Riberaexpress