Carlet aprova un pressupost de 12 milions d’euros

0
64

El pressupost municipal s’aprovà de forma provisional en el ple ordinari del 25 de novembre, i estarà exposat públic durant 15 dies, abans de la seua aprovació definitiva.

La corporació municipal carletina aprovà, de forma provisional, el pressupost per al 2022, que ascendeix a la quantitat d’11.986.715,34 €, amb la intenció que puga estar vigent per a la seua execució des de l’1 de gener.

El pressupost té com a línia mestra fonamental l’eficiència i l’eficàcia en la gestió municipal, sense oblidar-se de l’atenció als col·lectius més vulnerables. L’aposta per l’optimització de la gestió i la necessitat de cadascuna de les àrees,  tenint en compte les regles d’estabilitat pressupostària, queda clara al capítol 1, el de personal, que augmenta en més de 174.000 €, que permetrà la incorporació, mitjançant diferents programes, a l’oficina tècnica d’un tècnic/a mitjà d’obres públiques, un tècnic/a mitjà de gestió per a l’àrea de patrimoni, un tècnic/a de sistemes informàtics, en l’aposta de la corporació per les noves tecnologies, així com un tècnic/a d’administració general i un administratiu/iva, per tal de millorar els procediments administratius, així com un administratiu/iva per al departament de gestió tributària.

L’àrea de Serveis Socials és un dels punts forts dels pressupostos, amb l’ampliació de la plantilla de professionals que formaran l’equip base del servei, a més de l’adquisició del mobiliari i equips informàtics per a la nova seu dels Serveis Socials, situada a l’antic col·legi Bosch Marín, actualment en obres.

Un altre dels punts que s’han vist reforçats en estos pressupostos és el de la seguretat ciutadana, amb la incorporació d’un inspector de policia, que completarà la plantilla de la Policia Local, i l’adquisició de dues motocicletes i un dron, així com la col·locació de càmeres de seguretat.

La partida de parcs i jardins, en tràmit d’adjudicar el nou contracte, augmenta en 100.000 €. També s’hi aplica un augment a la partida de la Regidoria de Festes, en vista que en el 2022 es puguen celebrar les Falles i les Festes Majors, amb normalitat.

Es mantenen les partides per al Pla Municipal d’Ocupació, les ajudes d’emergència i dels programes de la Regidoria d’Educació, com  XECarlet, per a l’adquisició de llibres de text i material escolar i informàtic curricular per a l’alumnat del segon cicle d’Educació Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria i qualsevol nivell d’Educació Especial, i el BECarlet, pràctiques formatives professionals per estudiants de cicles formatius i universitaris, així com també les ajudes a totes les escoletes infantils de la ciutat. Un altra partida que també veu igualat el seu import per a 2022 és la de subvencions nominatives per a associacions i clubs de la ciutat.

El pressupost aprovat podrà veure’s incrementat, en el capítol VI d’inversions, amb els fons de la Diputació de Valencià del Pla d’Inversions 2022-23.

En paraules de l’alcaldessa, Lola Navarro, “el pressupost aprovat és realista i està fet per al correcte funcionament dels serveis que l’Ajuntament presta a la ciutadania, i per a desenvolupar les diverses polítiques socials, econòmiques i culturals que definiran el 2022, i que redundaran en benefici de totes i tots els carletins”.