Alzira asfalta vials d’urbanitzacions i de l’entramat urbà

0
316

La Regidoria de Serveis Urbans continua amb la millora dels vials de la nostra ciutat

Els treballs que s’estan realitzant inclouen les tasques de condicionament en els carrers que presenten ferma desgastada, clots i erosions. Consistix en el fressat dels laterals de la calçada actual i en l’asfaltat superposat, a més d’incloure l’alçament d’embornals, així com pous de telecomunicacions fins a la nova cota. També es procedirà a la reposició de la senyalització horitzontal.

Les tasques comprenen els següents carrers:

En urbanitzacions als carrers Vent de Migjorn, de Ponent, de Garbí, de Llevant, de l’Àguila, Gesmiler, de la Travessa, del Garrofer, Creu del Cardenal, així com el sanejament d’arrels en els carrers Tallat Roig, Serra de la Murta, Magraner i plaça del Serrallo en la urbanització del Respirall.

Pel que respecta a l’entramat urbà aquets són els carrers on s’està treballant: Felip II, Organista Cabanilles, Favareta ( des de Camil Dolz fins a pintor Ricardo Fluixà), Rambla, encreuament en Blasco Ibáñez, a més de la col·locació del sòl ignífug al llocs on es planten les falles Josep Pau i Doctor Ferrán.

«Amb estes actuacions continuem, des de la Regidoria de Serveis Urbans, millorant l’estat dels carrers d’Alzira i condicionant els vials de les urbanitzacions que encara no estan asfaltats, complint així un dels objectius marcats per esta Regidoria a principi de la present legislatura, i millorant l’asfalt dels carrers de l’entramat urbà per tal de comptar amb vials amb perfectes condicions, tant per al trànsit rodat com per al pas de vianants», segons Fernando Pascual, regidor de l’àrea.