Dimitix el president de la SM Alzira Camilo Mascarell per «l’assejament a la Junta»

0
925

Estimats socis, professors, treballadors, músics i amics de la SMA

Des de 2015 en què vaig assumir la presidència de la nostra Societat Musical d’Alzira, després de la dimissió de l’anterior president Juan Carlos Monerri, fins al dia de hui, he treballat, al costat dels meus companys en les diferents Juntes que han passat, per a deixar una Societat Musical en millors condicions que la vaig rebre.
En 2015 els treballadors que tènia donats d’alta la nostra societat, eren 14 o 15, hui dia eixa xifra es de 46 treballadors de la Societat. Això evidencia una de les grans transformacions realitzades, a més de la millora contínua de les condicions laborals dels treballadors al llarg de estos 6 anys.
L’Escola de la Societat, composta per l’Escola d’Educands, que agrupa els que estudien per lliure, i els alumnes que cursen iniciació, preparatori i grau elemental, i d’altra banda el Centre d’Ensenyaments Professionals, que és un centre reconegut i adscrit al Conservatori de Cullera, està actualment en ple funcionament i complint la normativa que la Conselleria d’Educació estableix per a les escoles de Música en general.
Quant a les agrupacions estan funcionant en ple rendiment, excepte la Banda Simfònica, que esta mateixa nit comença els assajos..
Quant a la situació econòmica, els comptes rebuts en 2015 presentaven un dèficit de 55.298.58€, segons consta en els comptes aprovats en l’assemblea del 24 d’octubre d’enguany presenten un superàvit de 51.216.34€.
És a dir, hem aconseguit millorar els resultats de manera objectiva, enfront dels que teníem en 2015. Tot això no hauria sigut possible, sense els diferents directius que han passat en les diferents juntes que he presidit, i tot això malgrat haver passat la crisi del COVID19, que ha afectat les nostres vides de manera que tot no tornarà a ser com abans.
En els últims mesos la Junta ha vingut patint un significatiu assetjament, que des del meu punt de vista no té cap raó de ser, tot això motivat per la substitució d’algunes persones al capdavant de l’escola i de la banda jove. Els motius de la seua substitució van ser explicats en l’Assemblea del 24-10-2021, i no van ser objecte de replica per cap dels presents.
S’ha acusat l’anterior junta directiva de no presentar candidatura per no trobar persones que volgueren formar part d’ella, afirmacions basades en el desconeixement i realitzades no sé amb quins objectius, ja que comptàvem amb 8 persones per a formar una candidatura. No obstant això es va decidir que probablement era més positiu no fracturar més la societat del que ja estava en eixe moment i integrar en una única junta punts de vista diferents per a aconseguir una SMA més plural.

Una vegada constituïda la nova junta, la col·laboració entre les dues parts de la junta ha sigut nul·la, ja que des del primer minut, els nous membres ja en l’Assemblea, van demanar la meua dimissió, tal com el feien en premsa i per altres mitjans des de fa mesos. I també va ser el primer que van fer en la primera reunió mantinguda. Això ha suposat la impossibilitat de poder treballar de manera conjunta. Com a colofó a aquesta situació, ha sigut el nomenament novament com a director de l’Escola, al causant d’aquesta crisi.
Està situació té el seu orige molt arrere, quan se li va comunicar que en l’acta de 17 de desembre de 2009 havia sigut nomenat com a director de la Banda Jove per un període de 2 anys, i ara, 12 anys després, li comuniquem que anàvem a complir els acords de aquella junta, i iniciar un procés de selecció de nou director per a la Banda Jove. És en aqueix moment, quan s’inicia un procés de recollida de signatures, un bloqueig dels assajos de la Banda Simfònica, una desobediència en les instruccions emanades des de la Junta Directiva cap a l’escola i nombroses altres situacions que han deteriorat la imatge de l’escola i de la SMA.
Per tot això hui presente la meua dimissió com a president de la nostra benvolguda Societat Musical d’Alzira. Lamente que malgrat haver millorat la situació de la mateixa en estos 6 anys, només quede l’ocorregut en estos últims mesos.
Desitge a la nova presidenta que tinga èxit en les seues decisions per a millorar la Societat i que aquesta torne a ser un referent en el món de les Bandes Valencianes.
Demanar disculpes a aquells que haja ofés al llarg de estos anys i agrair a tots els que m’han manifestat el seu suport durant estos anys.

Gràcies per tot
Alzira a 5 de novembre de 2021
Signat Camilo Mascarell Pérez
EX President de la Societat Musical d’Alzira