CCOO reclama un sala de descans i menjador digna i segura per a l’Hospital

0
776

El personal de l’UVI ha patit durant aquests anys les deficients condicions d’una sala de descans, que no complia les condicions mínimes segons la normativa laboral al respecte.

L’empresa Ribera Salut va construir un hospital menut, que va repercutir en què els ciutadans del departament de la Ribera tingueren la ràtio de llits hospitalaris més baix de tota Espanya, però també vas afectar a les condicions laborals dels treballadors, una de les deficiències van ser les sales de descans de la majoria dels serveis, entre elles la de l’UVI.

Situació que es va agreujar després de la reversió amb l’augment de personal, ja que per motius organitzatius es realitzen jornades de 12 hores, de manera que aquestes sales també són menjadors de personal, CCOO des del principi va detectar aquest problema de salut laboral i va demanar una avaluació de riscos laborals, al temps que demandava a la direcció una solució a les deficiències estructurals de l’hospital, entre elles la falta de llits, l’ampliació de determinats serveis, i les sales de descans i vestuaris de personal. Amb l’arribada de la pandèmia aquestes deficiències estructurals es van fer encara més evidents i van dificultar el que el personal pogués realitzar el seu treball en  les condicions més segures possible,

A l´UVI, es va ampliar encara més la presència de personal per poder atendre els pacients COVID, el que unit al fet que la sala de descans és menuda i sense ventilació directa, va fer que per mantenir les distàncies, el personal per poder descansar o menjar hagués de recórrer a llocs com les escales, passadissos i despatxos.

La direcció es va comprometre a realitzar les reformes necessàries perquè aquestes zones de descans compliren la normativa laboral, per això des de CCOO no entenem que en el projecte de reforma de l’UVI que la direcció ha presentat als treballadors , la sala de descans es torne voler posar en un lloc interior, sense ventilació directa i sense llum natural.

Des de CCOO volem mostrar el nostre rebuig a aquest projecte i el nostre suport al personal de l’UVI en les seues justes reivindicacions de disposar d’una sala de descans i menjador digna i segura.

Des de CCOO exigim que es revise el projecte presentat i que es canvie la ubicació prevista de la sala de descans, ja que en aquesta reforma, no se soluciona el problema de salut laboral que ve arrossegant-se durant aquests anys, al contrari, s’agreuja ja que no s’ha tingut en compte part de la normativa ni les recomanacions que haurien de complir-se perquè aquesta nova sala siga una veritable zona de descans i desconnexió, amb la finalitat de la recuperació física i psíquica del personal durant la jornada laboral.

Secció Sindical de CCOO del personal estatutari i laboral a l´Hospital de la Ribera