CCOO: «La pandèmia ha descobert les deficiències estructurals i de personal de l’Hospital d’Alzira

0
63

 

Invertir en la Sanitat Pública és millorar la vida de la ciutadania

Ara que estan negociant-se els pressupostos de la Generalitat Valenciana i els de l’estat, és important saber quins són els objectius i a quines partides es va a destinar cada Euro que paguem en impostos.

Per a CCOO és molt important que les partides que es dediquen al Ministeri de Sanitat i a la Conselleria de Sanitat es valore la necessitat de canviar el concepte de despesa per inversió. Si invertim en Salut no tindrem que gastar en malaltia.

La crisi econòmica de 2008 va ser utilitzada per a retallar i desmantellar la Sanitat Pública a canvi d’afavorir les privatitzacions i els segurs privats. CCOO ha defensat sempre la gestió directa de la Sanitat Pública, participant en les Plataformes en Defensa de la Sanitat Pública i en totes les mobilitzacions per aconseguir-ho. Fruit d’esta lluita  ha sigut la reversió de la gestió privatitzada del Departament de La Ribera i que en l’actualitat torne a estar en funcionament la Borsa de Treball, que  la plantilla d’este departament sanitari haja augmentat en quasi 1.000 persones com a estatutaris, i que el personal laboral a extingir tinguen millors condicions laborals que quan treballaven per a l’empresa privada.

Esta crisi sanitària que estem vivint, ha ficat en evidència la importància de disposar d’una Sanitat Pública robusta i de qualitat que ajude a millorar la vida de les persones i siga capaç d’afrontar tots els reptes que tenim per davant.

CCOO reclama que s’augmenten les quanties dedicades a Sanitat per a poder tindre una Sanitat Pública que atenga les necessitats reals de la població i preste l’atenció a les persones en les millors condicions.

Per a cobrir estes necessitats, fa falta augmentar la plantilla de forma estructural. Els reforços que s’han contractat durant la pandèmia estan cobrint les carències d’una  plantilla que ha arribat a posar en perill la protecció de la salut de les persones. Per això, CCOO demana que es realitze un estudi exhaustiu de la plantilla imprescindible per a dotar els serveis dels recursos humans necessaris. Caldrà, no sols mantenir tots els reforços COVID-19, sinó ampliar tot el personal que siga menester.

A l’Hospital de la Ribera, la pandèmia ha deixat al descobert les deficiències estructurals i de personal que este sindicat ja ha denunciat durant la gestió privada i ara en estos 3 anys des de la reversió. Este hospital necessita inversions urgents per a poder donar solució a les carències estructurals, ja que es un hospital menut per a la població que te que atendre, inversions a les que es va comprometre el Consell quan la reversió i que no es poden retardar més en el temps, serveis com l´Hospital de Dia, la planta de Psiquiatria, Hemodiàlisis, laboratori, etc.  continuen sense les reformes necessàries ni esta en marxa el nou edifici on es tenien que traslladar part d´aquestos serveis. Per altre costat les carències de personal continuen sense estar resoltes del tot, i així ens trobem en situacions inacceptables com que continue una sola TCAE en una planta d’Hospitalització per a més de 25 pacients, creguem que es pot prestar una atenció de qualitat en estes condicions?

Millorar i potenciar l’Atenció Primària i la Salut Pública és urgent i vital. Estos 2 pilars en els que es sustenta la Sanitat Pública han d’estar en el centre de l’Atenció Sanitària, reforçant la plantilla, millorant les instal·lacions i facilitant més recursos materials per a dedicar-nos a realitzar Salut Comunitària, a fer activitats educatives, preventives i de promoció de la salut, que afavorisca el benestar de les persones i disminueixquen els ingressos hospitalaris. És inacceptable que al Personal de Salut Pública no se li reconega tot l’excés de jornada realitzat durant la pandèmia i no se li vulguen pagar les hores extra.

 

 

 

 

També és necessari un augment de plantilla i un reconeixement del treball tan dur realitzat pel Personal d’Admissió dels Centres Sanitaris, ja que són el primer contacte de la ciutadania amb els serveis sanitaris. Este reconeixement passa per dedicar més pressupost sanitari a ampliar la plantilla del Personal Aux Administratiu i realitzar una requalificació professional per a reconvertir les places en Administratives, que  són les funcions que realment fan en l’actualitat i sense passar per un procés selectiu.  És incomprensible que persones que porten més de 20 anys treballant en l’Administració Sanitària, no tinguen l’opció a progressar en el seu lloc de treball, amb la paradoxa de realitzar funcions superiors a la seua categoria, que no són reconegudes pels responsables sanitaris.

CCOO considera que totes estes actuacions i moltes altres han d’estar damunt de la taula en la negociació dels Pressupostos Estatals i Autonòmics, amb una aposta clara i valenta per invertir en infraestructures, professionals i en els materials necessaris  per a MILLORAR LA VIDA DE LES PERSONES.

 

 

 

Àngels López García-Antón

Delegada de Personal de CCOO