La torre medieval de Santa Caterina torna a lluir la seua millor cara

0
60
L’espadanya i el pinacle que només, en principi, anaven a ser restaurats

La torre medieval de la parròquia Santa Caterina d’Alzira lluix des de hui la seua millor cara en finalitar els treballs de restauració que començaren fa 6 mesos, davant el fort deteriorament que patia especialment en la seua espadanya. La part alta de la torre anava a ser només restaurada de forma inicial, però la parròquia va decidir sobre la marxa rehabilitar-la totalment en comprovar les deficiències que patia.

Així d’un pressupost inicial de 53.000 euros s’ha passat a uns 115.000€ que han de sufragar els feligressos. Fins ara son 250 els benefactors que s’han compromés a aportar 1 euro diari, tot i que fa falta un total de 300 per poder cobrir el cost de les obres.

La rehabilitació culminada ara ha comptat amb els següents treballs:

1. Consolidació de l’espadanya, cosit de clivelles, reposició de materials que falten, restauració dels volums originals en el cos de campanes amb pedra calçhissa igual o similar a l’existent.

2. En el pinacle. S’ha consolidat totalment i s’ha restaurat la creu i penell metàl·liques perquè funcionen.

3. Cos de campanes: S’han desmuntat les dos campanes existents per a recuperar els espais originals.
Les campanes es restauraran posteriormente i seran de nou col·locades en els nous espais restaurats.

4. S’ha netejat total i realitzat el tractament de la pedra de la torre, especialment en el costat nord. Neteja manual de la mateixa i tractament de la pedra amb productes que protegeixen i conserven la pedra enfront d’humitats i altres agents agressius.

La torre gòtica, original del segle XIII, estava situada com a edifici exempt als peus de la primitiva església de Santa Caterina. Aquesta construcció va poder tindre, en origen, un ús defensiu i de vigilància fins a la seua incorporació al recinte religiós durant els segles XVI i XVII.

De fet no va ser connectada i unida al temple fins a la construcció de la sagristia de la capella de la Comunió l’any 1821.

La torre es troba parcialment inclinada i submergida en terra, tal com reflecteix l’altura de la porta d’accés, que es troba encegada.