Fins a 28 persones han registrat les seues Voluntats Anticipades de l’Hospital

0
283

Atenció al final de la vida

 

28 persones registren les seues Voluntats Anticipades a l’Hospital de la Ribera en 2020

 

  • Recullen les instruccions que, respecte a l’atenció sanitària i els tractaments, una persona vol que se seguisquen en cas de no poder manifestar-ho de manera conscient al final de la seua vida

 

  • El document s’incorpora a l’historial clínic del pacient i pot consultar-se des de qualsevol hospital públic d’España

 

Alzira (02.09.21). Un total de 28 ciutadans de la Ribera han registrat les seues Voluntats Anticipades en el Servei d’Informació i Atenció al Pacient (SAIP) de l’Hospital d’Alzira durant l’any 2020. Les ‘voluntats anticipades’ o ‘instruccions prèvies’ és el document a través del qual una persona expressa la seua voluntat sobre l’assistència sanitària i els tractaments que desitja o no rebre en cas de no poder manifestar-ho de manera conscient en el moment final de la seua vida. Així mateix, a través d’este document una persona pot decidir sobre el destí dels seus òrgans (amb finalitat terapèutica, docent o d’investigació), o altres decisions en cas de defunció. Així mateix, pot indicar qui serà el seu representant perquè, en cas necessari, actue com a interlocutor davant el metge o l’equip sanitari que ha de decidir sobre els tractaments a realitzar al final de la vida del pacient.

Procediment de formalització El document de voluntats anticipades, que pot revocar-se després de ser registrat, pot presentar-ho qualsevol persona major d’edat o qualsevol menor emancipat amb capacitat legal. Per a formalitzar el document, la persona interessada pot acudir al notari o bé emplenar el model facilitat per la Conselleria de Sanitat, amb la signatura de dos testimonis majors d’edat, que manifestaran, d’esta manera, que la persona que presenta el document de voluntats anticipades, el fa plenament conscient. Almenys, un d’estos testimonis no tindrà cap vincle familiar o patrimonial amb la persona que presenta el document. Com en la resta d’hospitals públics de la Comunitat Valenciana, el registre en el Servei d’Atenció i Informació al Pacient de l’Hospital d’Alzira pot realitzar-se acudint personalment a les seues instal·lacions, situades en la planta baixa del centre hospitalari, o enviant la documentació a través de les oficines PROP o per correu certificat.

A través del Servei d’Atenció i Informació al Pacient, el document queda inscrit en el Registre de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana, que es troba sincronitzat amb el Registre Nacional d’Instruccions Prèvies (RNIP), de manera que el document pot ser consultat des de qualsevol hospital públic del Sistema Nacional de Salut. Així mateix, el document s’incorpora a l’historial clínic del pacient. Llei d’atenció al final de la vida La formulació de les voluntats anticipades és un dels drets que recull la ‘Llei 16/2018 de drets i garanties de la dignitat de la persona en el procés d’atenció al final de la vida’ de la Generalitat Valenciana. Així, entre altres, esta Llei regula l’exercici dels drets de la persona en el procés final de la seua vida per a garantir el respecte a la seua intimitat, la seua dignitat i autonomia, a rebre cures pal·liatives i a l’alleujament del dolor i el sofriment. De la mateixa manera, recull els deures que ha de complir el personal sanitari i les garanties que han de proporcionar les institucions sanitàries i socials per a garantir una mort digna.