Cal un bon Pla de Reforestació / La Ribera en Bici

0
168

Aprofitant el projecte per a crear el Paratge Natural Municipal Assut-Creueta Alta d’Antella, La Ribera en Bici-Ecologistes en Acció proposem un Pla de Reforestació Valencià, per als espais que ja no poden recuperar la capa arbòria autòctona ells sols, que comence per les desforestades muntanyes i riberes del Xúquer en el terme d’Antella.

Els ecologistes pensem que, donada la degradació i l’escassesa de vegetació arbòria en tota l’àrea, la Conselleria hauria de desenvolupar en un termini raonable, 2 anys per exemple, un Pla de Reforestació amb espècies autòctones xeròfiles diverses, incloent-hi especialment carrasques, i amb mitjans de mínim impacte, bàsicament manuals, per a recuperar el bosc mediterrani que antany cobria totes aquestes muntanyes i que avui elles soles ja no poden recuperar perquè estan massa degradades. Amb un apartat específic per al bosc de ribera, que també hauria d’acompanyar el riu Xúquer per les seues vores.

Perquè l’Emergència Climàtica va agreujant-se any rere any i una de les millors solucions per a frenar-la és precisament protegir i recuperar els boscos, plantant-ne milions d’arbres autòctons, cosa que els organismes internacionals proposen fer a gran escala1 i que alguns països ja estan fent. A més, nosaltres vivim en una de les zones amb major risc de desertificació de tota Europa, per tant, recuperar els boscos hauria de ser prioritari per a tots els valencians i molt especialment per a una Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica…

Hi ha d’altres raons importantíssimes també: la crisi econòmica és greu, especialment per als joves, que estan parats en un 40%, de manera que repoblar amb arbres autòctons el nostre territori crearia molts milers de llocs de treball i ajudaria a resoldre aquesta crisi, millorant significativament la vida del joves i les seues famílies. La qual cosa també ajudaria a mantindre la població als municipis menuts, que estan despoblant-se fins i tot ací a La Ribera2, reduiria les inundacions i les sequeres, mantindria la biodiversitat, fomentaria el turisme verd, etc. etc. etc.

En realitat tindríem que estar fent això pertot arreu, recuperant els boscos que hem perdut i que no poden recuperar-se ja sols, pels molts beneficis ecològics, socials i econòmics que ens aporten3, a més de frenar el desastre climàtic, recordem que els informes de l’IPCC i el PNUMA calculen que sols ens queda aquesta dècada per a resoldre-ho... Aquest Pla de Reforestació a Antella podria regenerar l’àrea del PNM i servir de referència per a fer el mateix en les altres muntanyes recremades, sobrepastorejades i supererosionades del PV, que ja no poden recuperar-se soles4.

A més, en les propostes presentades al projecte de PNM, demanem ampliar l’àrea total, controlar que el riu duga el cabal ecològic suficient, millorar la seguretat de la zona de bany i reduir la velocitat màxima en el tram de carretera entre Antella i Sumacàrcer que no te voral.

1 https://www.efeagro.com/noticia/comision-europea-plantar-3000-millones-arboles/

2 https://www.levante-emv.com/ribera/2017/08/27/87-municipios-comarca-perdera-poblacion-13763973.html

3 A aquests projectes tan beneficiosos per a tots haurien d’anar els diners públics, no a fer-ne o ampliar-ne més grans infraestructures (ports, aeroports, carreteres, etc.), que sols beneficien als amos de les constructores i danyen l’entorn i augmenten el calfament global en afavorir el trànsit motoritzat.

4 Insistim en això perquè els ecosistemes que sí poden recuperar-se sols hem de deixar-los tranquils, respectant la seua pròpia recuperació. Tant de bo tots pogueren fer-ho així!

La Ribera en Bici