L’alcohol i la cocaïna acaparen la Unitat de Conductes Addictives de la Ribera

0
327

Balanç 2020

 

Home de 40 anys, solter i amb fills, perfil mitjà del pacient de la Unitat de Conductes Addictives de la Ribera

 

  • L’alcohol i la cocaïna, amb el 29%, i el 28%, han centrat la major part de les consultes ateses• Malgrat la pandèmia, l’UCA de la Ribera ha mantingut l’atenció presencial i telefònica dels pacients

 

Alzira (18.08.21). Un home de 40 anys, solter i amb fills, és el perfil mitjà del pacient que ha acudit a la Unitat de Conductes Addictives (UCA) de la Ribera durant l’any 2020.

 

El consum d’alcohol (amb un 29% de les atencions) continua sent el principal problema pel qual els pacients acudeixen a la UCA, si bé en 2020 s’ha incrementat un 3,4% els pacients que han recorregut a la Unitat per problemes amb el consum de cocaïna, representant el 28% sobre el total dels pacients.

Així mateix, cal destacar que el 12% de les persones que han acudit a la UCA durant l’any passat han referit problemes amb el consum combinat de totes dues substàncies.

Altres motius de demanda que han presentat els pacients han sigut el consum de cànnabis (17%) i el d’heroïna (10%).

Sexe i edat

Així mateix, i encara que els homes han sigut majoria en nombre d’atencions (el 72%), cal destacar que, durant l’any passat, s’ha incrementat un 8% les dones que han sol·licitat atenció en esta Unitat.

Pel que fa a les edats, el grup d’edat que més consultes ha concentrat, amb el 61% dels casos, ha sigut el de persones entre els 30 i els 49 anys, situant-se l’edat mitjana dels pacients de la UCA de 40 anys.

Estat civil i fills

Quant al seu estat civil, el 51% dels pacients han sigut de persones solteres, mentre que el 28% han referit estar casades o amb parella de fet i el 20% dels casos han afirmat ser separats o divorciats.

Així mateix, en el 63% dels casos, els pacients atesos per la UCA del Departament de Salut de la Ribera han referit tindre fills.

Accés a la Unitat

Del total de nous pacients atesos en 2020, el 55% ha acudit per primera vegada a esta mena d’assistència, mentre que el 45% han sigut pacients que ja havien acudit en alguna ocasió a una UCA però feia més de sis mesos que havien abandonat el tractament.

Quant a la via d’accés a la Unitat de Conductes Addictives, cal destacar que el 61% dels pacients ha acudit per iniciativa pròpia i l’11% han sigut derivats des dels centres d’Atenció Primària. En menor mesura, estos pacients han sigut derivats pels serveis socials (8%), pels serveis d’Urgència i l’Hospital (6%), o a través de familiars o amics (6%).

Cal destacar que en el 64% dels casos, els pacients han acudit a la UCA per a realitzar una desintoxicació ambulatòria i el 15% per a rebre tractament de psicoteràpia.

Unitat de Conductes Addictives

Situada al costat del Centre de Salut d’Alzira del carrer La Paz, l’UCA del Departament de Salut de la Ribera està atesa per un equip multidisciplinari de professionals compost per un metge de conductes addictives, un psiquiatre, dos psicòlegs, una infermera i una auxiliar d’Infermeria.

En ella, els pacients reben un seguiment a nivell individual (cites amb el metge i/o psicòleg), assisteixen a grups terapèutics i reben suport familiar. La Unitat és també l’encarregada de gestionar les derivacions a altres recursos de suport de la xarxa sanitària per a pacients amb problemes addictius com: unitats de desintoxicació hospitalària, centres de dia o comunitats terapèutiques.

Igualment, l’UCA de la Ribera es coordina amb altres entitats sanitàries, socials i municipals de la comarca, amb la finalitat de proporcionar una assistència integral als pacients que presenten trastorns addictius.

A part de la labor assistencial, l’UCA realitza altres activitats en diversos àmbits, com a formació per a residents de les especialitats de Medicina Familiar i Comunitària, Psiquiatria i Psicologia; per a Pràcticum màster i Grau de Psicologia, realització de projectes d’investigació, o suport a organismes de prevenció i promoció de la salut.

A més, l’UCA forma part del Grup ARPA (Abordatge a la Ribera dels Problemes per Alcohol), integrat per professionals sanitaris d’atenció primària, especialitzada, Unitats de Prevenció Comunitària municipals i Salut Pública, que treballa a la Ribera per a reduir el consum d’alcohol i millorar l’atenció d’este problema de salut a tots els nivells: preventiu, assistencial i social.

Malgrat la situació de pandèmia viscuda des de 2020, la Unitat de Conductes Addictives s’ha mantingut activa, en tot moment, atenent els pacients tant presencialment (primeres consultes) com telefònicament. Així mateix, el recinte on se situa la Unitat i els seus professionals s’han adaptat a tots els protocols de prevenció establits per les autoritats sanitàries per a fer front al coronavirus.