L’Alcúdia contra l’augment del preu de l’electricitat

0
262

 

Cal garantir l’accés a un bé basic i essencial amb profundes modificacions del model actual

 

Compromís per l’Alcúdia va presentar una moció a l’Ajuntament en el darrer plenari, que es va aprovar amb l’abstenció del PP, amb un bateria de propostes dirigides al Govern de l’Estat.

 

La manera en la qual s’ha regulat i s’està aplicant aquesta nova estructura tarifària i de facturació penalitza de manera desproporcionada a les famílies, xicotetes empreses,  persones treballadores autònomes, persones que teletreballen, totes incloses en la categoria de “xicotets consumidors”, mentre manté intacta l’opacitat, el descontrol i l’arbitrarietat que caracteritzen el mercat elèctric espanyol. No hi ha cap exigència d’auditoria independent i pública i de control extern dels costos de l’energia, en la fixació de l’estructura tarifària no hi ha participació de les persones usuàries, sols de les empreses amb interessos econòmics en el sector elèctric, continua mantenint-se un pes elevat dels trams fixes en la factura.

 

Segons Vero Roig, portaveu de Compromís per l’Alcúdia, d’aquesta manera, l’accés a un bé bàsic i essencial com és l’electricitat, fonamental per a l’exercici del dret a l’energia de la ciutadania, es troba una vegada més supeditat als interessos de l’oligopoli elèctric.

 

Aquest canvi de l’estructura tarifària afecta la totalitat del sistema tarifari elèctric, però té una major incidència en el mercat regulat, en el que es troba una gran part dels xicotets usuaris, ja que no sols els hi afecta la introducció de la tarificació amb discriminacions horàries, sinó també els importants increments dels preus en tots els trams (punta, pla i vall), el qual sobrepassa sobradament la tímida baixada dels preus que s’han inclòs en aquesta modificació tarifària.

Fort encariment 

Si les persones usuàries no realitzen una modificació substancial del seu patró d’ús de l’energia desplaçant les activitats consumidores d’electricitat cap la nit o els caps de setmana, el resultat és un fort encariment de la factura elèctrica. I tot això, suposant que eixe desplaçament d’activitats puga fer-se. Perquè, què passa amb les activitats del comerç al detall o de les pimes en general? Què passa amb les persones que teletreballen o que no poden modificar els seus horaris laborals? Aquestes activitats i persones s’estan veient seriosament perjudicades perquè el seu ús de l’electricitat es concentra en els horaris on l’energia es cobra més cara.

 

Recentment, el govern central ha aprovat una rebaixa temporal de l’IVA del 21% al 10%, per a usuaris amb potències instal·lades inferiors als 10 kW i usuaris vulnerables, mentre el preu del MW es mantinga per sobre els 45 euros en el mercat majorista. Aquesta mesura, encara que en la bona direcció, és insuficient per la seua parcialitat i provisionalitat. Cal abordar de manera urgent la transparència i control públic dels costos de producció, transport i distribució de l’energia elèctrica així com l’eliminació del sistema marginalista de fixació dels preus majoristes. 

 

La moció aprovada per l’Ajuntament proposa una bateria de propostes dirigides al Govern per tal d’exigir la transparència dels costos reals de producció, transport i distribució de l’electricitat; modificar el sistema de fixació del preu de l’electricitat; prendre mesures per reduir l’impacte de l’increment de costos de l’energia elèctrica per als xicotets consumidors; investigar les causes reals de la pujada dels preus i actuar amb urgència per revertir els abusos que hagen pogut realitzar les empreses elèctriques implicades; impulsar un canvi en el sistema de tarificació en què s’eliminen els trams fixes i les persones usuàries paguen en funció d’allò que consumeixen, aplicant tarifes per blocs de consum que seguisquen el principi de progressivitat i reconeguen el caràcter de bé essencial de l’electricitat i el dret humà a l’energia; i establir, de manera efectiva i permanent, la prohibició de tall de subministrament elèctric en habitatges en els casos d’impagament com a conseqüència de les condicions de vulnerabilitat de les persones afectades.