Alzira convoca les ajudes extraordinàries per al lloguer de vivendes

0
335

Garantir l’habitatge és l’objectiu de les ajudes extraordinàries de lloguer que ha convocat l’Ajuntament d’Alzira. Unes ajudes que formen part del segon pla d’emergència social de la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Alzira per a afrontar la crisi sanitària i que compten amb un pressupost de 28.515 euros.

Estes subvencions municipals extraordinàries s’atorguen per al pagament puntual del lloguer de la vivenda com a residència habitual per a famílies vulnerables o amb risc d’exclusió social.

Les persones destinatàries poden o bé estar ja vivint en règim de lloguer o bé vulguen accedir a una habitatge, sempre que siga al terme municipal d’Alzira.

Els requisits per accedir-hi són:

  • Estar empadronat a Alzira,
  • Tindre uns ingressos anuals de la unitat de convivència que no superen els 725,80 euros
  • Tindre contracte d’arrendament i no pagar mensualment més de 480 euros de lloguer.

No podran rebre les ajudes quan hi ha una relació de parentesc entre arrendatari i arrendat, ni tampoc els beneficiaris de  vivendes de la conselleria de vivenda o del parc de vivendes municipal.

La subvenció s’atorgarà sempre per mensualitats i s’atorgaran fins a un màxim de 8 mensualitats per família.