Alzira celebra el Dia de l’Orgull LGTBIQ+

0
200
L’ONCE ha editat un número relacionat amb motiu del Dia de l’Orgull
L’Ajuntament d’Alzira s’ha unit a la commemoració del Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+, amb la concentració a la plaça del Carbó.
A l’acte s’ha fet la lectura de la declaració institucional per part de la Regidora d’Igualtat, Marina Mir, i també ha dirigit unes paraules a les persones assistents el president de l’Associació Gailes Ribera del Xúquer, Rafael Villalba.

Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ

En la seua reunió del passat 11 de maig, la Junta de Govern de l’FEMP va aprovar una declaració institucional amb motiu de la celebració el pròxim 28 de juny del Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ. El text, que es reprodueix a continuació, subratlla, per la seua proximitat, el paper dels governs locals com a garants de l’efectivitat de l’estratègia en la lluita per la igualtat.

«Els drets LGTBI són i seran sempre drets humans.

El 1981, el Consell d’Europa declarava el dret a l’autodeterminació sexual d’homes i dones.

No obstant això, quaranta anys després, la investigació, les enquestes, els informes i la realitat mostren que la discriminació i el discurs d’odi contra les persones LGTBI i els crims d’odi motivats per la LGTBI-fòbia estan creixent en tota la UE i representen una seriosa amenaça per al respecte dels drets fonamentals a la UE.

I és que, malgrat els avanços aconseguits en matèria de drets LGTBI, queden moltes llacunes pendents de ser abordades pel poder legislatiu, especialment en el que és relatiu a la lluita contra la discriminació per motius d’orientació sexual i d’identitat de gènere i al reconeixement i la protecció de les persones LGTBI víctimes de delictes.

A aquesta realitat, s’hi uneix l’excepcional situació sobrevinguda amb la crisi sanitària a causa de la pandèmia de la COVID-19, on les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals, que ja són víctimes de violència i discriminació per la seua orientació sexual o identitat de gènere, s’han vist greument afectades per aquesta pandèmia, per la qual cosa cal fer un esforç per a garantir que totes les respostes a la COVID-19 també tinguen en compte les repercussions de la crisi en les persones LGTBI.

En aquest context, el paper dels governs locals ha demostrat, una vegada més, que per a ser eficients i eficaços, cal adoptar un enfocament basat en la proximitat a la realitat social prioritzant els drets humans i emmarcant qualsevol actuació en els principis d’igualtat i no discriminació, participació, indivisibilitat, empoderament i rendició de comptes.

Som, els ajuntaments, les diputacions provincials,els capítols i consells insulars, garants de l’efectivitat d’una estratègia clara de lluita per la igualtat i en la defensa de la convivència ciutadana i agents essencials insubstituïbles de la protecció dels drets i les llibertats de tota la ciutadania i defensors de la no discriminació, amb independència de la raça, el sexe, la religió, l’opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

En el setzé aniversari de l’aprovació del matrimoni igualitari a Espanya, fet històric de gran simbolisme, els governs locals reunits en l’FEMP:

  • Condemnem enèrgicament qualsevol discriminació contra les persones LGTBI i els seus drets fonamentals, inclosa la incitació a l’odi.
  • Recordem la importància de prendre mesures concretes per a posar fi a la discriminació contra les persones LGTBI.
  • Manifestem la nostra especial preocupació davant del repunt del discurs de l’odi i instem les institucions i a la societat civil perquè intensifiquen el seu treball sobre l’intercanvi de millors pràctiques i reforcen la seua cooperació en la lluita contra el racisme, la xenofòbia, l’homofòbia, la transfòbia i altres formes d’intolerància.
  • Reconeixem la importància de recopilar dades d’igualtat comparables i desglossades recopilades per territoris, que permeten mesurar l’abast total de la desigualtat a Espanya i formular polítiques significatives per a l’aplicació del Dret d’igualtat de la UE.
  • Secundem totes aquelles accions locals, regionals, nacionals i europees que tinguen com a finalitat la promoció de la igualtat, especialment les dirigides a lluitar contra els estereotips i a millorar l’acceptació social de les persones LGTBI.
  • Reconeixem el treball de les organitzacions de la societat civil que treballen pels drets de les persones LGTBI i el valor de la col·laboració amb les autoritats locals per a posar fi a qualsevol discriminació existent i seguir impulsat unes polítiques públiques igualitàries i inclusives.»