L’Alcúdia crea el Consell d’Inclusió i Drets Socials

0
163
 La regidoria de Benestar Social, Sanitat, Infància i atenció a la Diversitat es va reunir junt amb personal tècnic municipal i representants de la societat civil i grups polítics de l’Alcúdia. Amb la finalitat de crear l’òrgan que guiarà l’elaboració del Pla Municipal d’Inclusió i Cohesió Social del nostre poble, el qual vetlarà pels interessos dels grups que pateixen situacions de vulnerabilitat.
La composició del Consell ha seguit criteris de diversitat, heterogeneïtat i interculturalitat per aconseguir incloure totes les perspectives i necessitats amb l’objectiu de realitzar un projecte que millore i potencie la inclusió i cohesió social a l’Alcúdia.