La Comunitat Valenciana és la tercera en contaminació lumínica

0
253

Eixa és una de les principals conclusions de la recent auditoria que ha elaborat la Sindicatura de Comptes sobre l’enllumenat públic exterior dels municipis de la Comunitat Valenciana, període 2015-19, la qual cosa implica que també som 3rs campions en generació de llum innecessària i en malbaratament de diners públics per aquest tema, sols ens guanyen Madrid i Euskadi. La mostra territorial és representativa i analitza 27 municipis de la CV.1

I curiosament, per no dir una altra cosa, igual com va ocórrer amb l’Auditoria Mediambiental dels Ajuntaments2, aquest informe també ha passat quasi desapercebut per als mitjans informatius i per a la ciutadania en general. A pesar de les queixes reiterades que els astrònoms venen plantejant des de fa molts anys i a pesar que tant d’enllumenat nocturn impacta molt negativament sobre la fauna i la biodiversitat3.

Concretament, les principals conclusions de l’informe són les següents:

  • Les diferents administracions han participat en la prevenció de la contaminació lumínica, si bé existixen manques normatives en l’àmbit autonòmic que no han permès completar el marc regulador bàsic.
  • Els municipis han implementat de forma desigual les mesures d’eficiència energètica, sent rellevants les ajudes concedides per part de les Administracions estatal, autonòmica i provincials per a finançar les inversions realitzades.
  • Els estalvis energètics i la reducció de la contaminació lumínica estan directament relacionats amb el nivell d’implementació de mesures per a millorar l’eficiència energètica, amb independència del model de gestió.
  • Els projectes d’inversió duts a terme pels municipis patixen de falta d’estudis previs en què es fixen els objectius d’estalvi energètic que es pretenen aconseguir.
  • El termini de recuperació de les inversions econòmiques és relativament curt i molt inferior a la vida útil de les lluminàries led, però l’elevada quantia d’aquestes pot ser inassequible per a les entitats locals amb problemes pressupostaris o de liquiditat.
  • Per aquest motiu, els municipis necessiten programes d’ajuda d’altres administracions per a finançar aquestes inversions. Etc.

I les recomanacions més rellevants són aquestes:

  1. La Generalitat Valenciana ha de promoure la prevenció i reducció de la contaminació lumínica en tots els municipis de la CV, així com l’ús eficient de l’enllumenat exterior, mitjançant la concessió d’ajudes i també amb la inspecció i el control, establint un règim sancionador per a prevenir la intrusió lumínica, la ineficiència energètica i la inseguretat ciutadana.
  2. Els municipis han d’introduir en els seus projectes de millora de l’enllumenat públic exterior els mitjans tècnics necessaris per a aprofitar les possibilitats de reducció de la contaminació lumínica, gràcies a les característiques de regulació i direccionalitat dels leds. Els estalvis poden incrementar-se considerablement amb mesures com la instal·lació d’equips auxiliars de reducció de flux, limitadors i estabilitzadors de la intensitat lluminosa i sistemes de tele-gestió.
  3. Les Administracions provincials, autonòmica i estatal han de seguir promovent els programes d’ajudes per a renovar els sistemes d’enllumenat públic perquè els municipis els necessiten per a finançar les inversions que milloren l’eficiència energètica. Etc.

En la infografia-resum es poden veure conclusions molt significatives: som la 3ª comunitat amb més contaminació lumínica (i amb més consum elèctric i més malbaratament de diners per a açò), ací encara no s’ha legislat sobre el tema (sempre anem amb retard i no anàvem a perdre el costum), la inversió en canviar les lluminàries s’amortitza en tan sols 5’2 anys (quan la vida teòrica dels leds és d’uns 17 anys), etc. etc. etc.

Per les dificultats òbvies, l’informe no inclou l’avaluació de l’enllumenat exterior privat, d’habitatges urbans, xalets, fàbriques, centres comercials, i és una vertadera llàstima perquè en alguns casos també tenen enllumenats defectuosos, excessius, insolidaris (l’electricitat que malbaraten, contamina i danya la salut) i per descomptat molt millorables i aptes per a estalviar diners i contaminació. Sense anar més lluny, a Alzira hi ha una fàbrica que tothom coneix i que s’ha modernitzat en tot menys en això, de manera que tenen les llums exteriors enceses durant les 24 hores del dia, és increïble, haurien de pagar a 10 € el kwh!

En fi, sembla que les anàlisis crítiques no agraden massa a ningú, però dissortadament tenim molts problemes i pocs recursos i aquestes anàlisis resulten imprescindibles per a conéixer els errors i solucionar-los, si és de veres que volem avançar cap a una societat millor, més moderna, eficient, sostenible, respectuosa, agradable, etc. etc.

 

1www.sindicom.gva.es/public/Attachment/2021/5/informe_auditoria_gestion_alumbrado_publico_exterior_2015-2019_cas_signed.pdf

2 https://www.nosaltreslaveu.cat/noticia/31985/auditoria-mediambiental-ajuntaments

3 https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/el-arte-de-la-transformacin-832/los-estragos-de-la-contaminacin-lumnica-19787